En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
torsdag, januar 24 2019 @ 06:18 CET

Forum Emne Siste innlegg
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Ulvestammen øker

Jegerlinks Nyheter USIKRE YNGLINGSTALL FOR 2011. Ni ynglinger er bekreftet, men forskerne forventer at det kan være født 35-40 valpekull i de Skandinaviske revirene.Per 1. november 2011 er ni valpekull bekreftet født i Skandinavia i 2011, hvorav sju kull i helsvenske revir (Gimmen, Loka, Tandsjön, Tenskog, Hedbyn, Hasselfors, Långsjön). En yngling i revir på tvers av riksgrensen (Rotna) og en yngling i et revir foreløpig klassifisert som et helnorsk revir (Aurskog), heter det i Oppdragsrapport nr. 1 - 2011 fra Høgskolen i Hedmark. I tillegg er det registrert sannsynlig yngling i to helnorske revir (Julussa, Slettås). Det er fortsatt forventet at det endelige antall bekreftede ynglinger i Skandinavia i 2011 vil ligge innenfor marginer på 34-40 valpekull. Mot 300 dyr-------Les resten hos NRK Østfold
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

To bjørner kan skytes

Jegerlinks Nyheter Rovviltnemnda i Region 2, som omfatter Aust-Agder, Vestfold, Telemark og Buskerud har i dag fattet vedtak om å åpne for lisensjakt på inntil to bjørner i hele regionen. Det er åpnet for jakt i perioden 21. august til 15. oktober, eller til 2 dyr er felt. Det er knyttet særlige vilkår til lisensjakt. Blant annet må grunneiers tillatelse til jakt innhentes, jeger må være registrert som lisensjeger i Brønnøysundregistrene og det er krav om å sjekke status for jakta hver morgen. Dersom bjørn blir skutt, påskutt, eller skadet må det meldes ifra til Rovviltnemda. - Bra initiativ - Det er bra at de myndigheter s Les resten i Agderposten
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Bjørn jagde mann i Uvdal

Jegerlinks Nyheter Bjørn jagde mann opp på hyttetak. Klokka 00.55 i natt fikk operasjonsleder Lars Kristian Evensen ved Nordre Buskerud politidistrikt en telefon litt utenom det vanlige. Det var en mann som hadde vært ute og fiska i Uvdal. Plutselig hørte han rasling i buskene og da han snudde seg så han rett i øya på en stor brunbjørn. - Han fikk raska med seg fangsten og fiskestanga og kom seg opp på taket på en hytte som var like ved. Han var ganske skjelven i stemmen da han ringte, forteller Evensen til Dagbladet Les resten på Dagbladet
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Rovviltforliket: Her er hele teksten

Jegerlinks Nyheter

Norge har etter Bern-konvensjonen en forpliktelse til å sikre overlevelsen til alle de store rovviltartene i norsk natur. Flere av våre store rovdyr er en del av større skandinaviske stammer, forlikspartene ser det som naturlig å samarbeide med våre naboland om forvaltning av relevante rovdyr, noe som også er i tråd med Bernkonvensjonens formuleringer om internasjonalt samarbeid. Dyr på utmarksbeite har mange positive kvaliteter, og det er viktig å sikre levedyktig næringsvirksomhet i landbruket i områder med rovvilt. Forlikspartene viser til den todelte målsetningen etter rovviltforliket fra 2004, og at utfordringen ligger i å ivareta begge deler uten at konfliktene mellom dem blir større enn nødvendig.

Det er et mål at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes.
Rovdyrforvaltningen må baseres på en politikk der hensynet til å sikre overlevelse til alle de store rovviltartene i Norsk natur, må kombineres med en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe konfliktene og motvirke utrygghet innenfor den todelte målsettingen.

1. BESTANDSOVERVÅKING OG REGISTRERING

1.1 Konflikter rundt innrapportering og registrering av rovvilt samt skader forvoldt av rovvilt må reduseres. Dette krever at den lokale kompetansen i arbeidet med bestandsovervåking og registrering styrkes. Alle observasjoner som lar seg kontrollere og som er overvåkningsmessig interessante følges opp raskt. I den grad det er hensiktsmessig skal rovviltforvaltningen benytte seg av ny kommunikasjonskteknologi i kontakten med publikum i bestandsovervåkings og registreringsarbeidet.

1.2 Fagrådet for Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt skal ha ansvaret for å foreta den løpende vurderingen av best mulig overvåkningsmetodikk. Rovdata er sekretariat for Fagrådet.

1.3 Kursing av lokale rovviltkontakter skal prioriteres, og det skal vektlegges at representanter fra rein- og sauenæringen er sterkt representert blant de lokale rovviltkontaktene.

Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Kvotejakta på gaupe starter opp igjen

Jegerlinks Nyheter Lørdag 19. mars iverksetter rovviltnemnda vedtaket om å utvide jakta med to hodyr. Miljøverndepartementet overprøver ikke rovviltnemndas vedtak om å utvide hunndyrkvota med to dyr, fra ti til tolv. (Ti hunndyr var felt den 25. februar, og dermed ble all videre jakt stoppet.) Miljøverndepartementet har behandlet to klager på nemndas vedtak og tar ikke klagene til følge. Det betyr at fra lørdag morgen den 19. mars starter jakta opp igjen. Fordelingen av gjenværende dyr blir den samme som da jakta ble stanset, og det er kun i de områdene hvor det er dyr igjen på kvoten at jakta åpner igjen. Resterende hunndyrkvote blir da to dyr. Når disse er felt, stopper jakta. Rovviltnemnda henstiller om å ikke jakte på familiegrupper eller der flere dyr opptrer sammen. Informasjon om jaktas gang får du på mobilsvar 37 01 75 57. Jeger plikter å holde seg orientert om status på kvotejakta og skal som et minimum ringe informasjonstelefonen før jaktstart om morgenen og mellom kl. 13 og 14 på jaktdagen. Dette er et telefonnummer som Les resten på ....Fylkesmannen
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Fortsatt rimelig og attraktivt jakt- og fisketilbud hos fjellstyrene

Jegerlinks Nyheter Med mulighet for å tilby 5-dagerskort for småviltjakt og lagsjakt for villrein kan fjellstyrene tilby bedre jakt til flere, fremdeles til svært rimelige priser. En generell trend er at jegere og fiskere har stadig mindre tid til å utøve sin lidenskap. Dette har ført til et ønske om jaktkort med kortere varighet og større grad av tilrettelegging med for eksempel tilgang til hytter. Med den siste revideringen av forkskrift om jakt og fiske på statsallmenningene gis rom for at fjellstyrene bedre kan tilpasse jaktutøvelsen til jegernes ønsker. Og søknadsfristen nærmer seg..... Nylig ble forskriften som regulerer fjellstyrenes jakt- og fiskeforvaltning revidert. De fleste av bestemmelsene i forskriften videreføres, men den nye forskriften åpner blant annet for at fjellstyrene kan tilby femdagerskort for småviltjakt. Dette ..............Les resten på fjellstyra
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Skremt av ulv.

Jegerlinks Nyheter Søndag ved ti-tiden satt familien Stegerød Jensen ved frokostbordet på Paulsbo Nordre gård i Halden. Sønnen var ferdig med frokosten, så han var ute på gårdsplassen og vasket traktoren. Ute var også familiens elghundtispe. - Kona og jeg satt og spiste, da vi hørte hunden begynne å bjeffe kraftig ute. Vi tenkte kanskje at det kom noen opp gårdsveien, og jeg gikk i vinduet for å titte, sier Kjell Stegerød til nrk.no. På jordet så han en stor ulv femti meter unna huset, i fullt firsprang på vei Les resten på NRK.Østfold
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Gaupekvotene klare

Jegerlinks Nyheter Om ei uke starter gaupejakta, og nå er alle gaupekvotene på plass. En oversikt viser at kvotene totalt sett går opp, fra 149 dyr i gaupejakta 2010 til 166 dyr i årets jakt. Rekordhøy kvote i Troms og Finnmark er forklaringa. I de andre rovviltregionene er kvotene relativt stabile, med litt oppgang i noen regioner, og nedgang i andre. Størst utslag får nedgangen på 11 dyr i kvoten for region 8 (Midt-Norge), slik at det opprinnelig lå an til en nedgang i totalkvoten for hele landet sammenligna Les resten på NJFF
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Walter (13) sier han møtte fire ulver på skoleveien:

Jegerlinks Nyheter Skoleeleven Walter Eikrem spilte heavy metal-musikk og veivet med hendene da ulvene skal ha sperret for veien hjem. På veien fra skolebussen og opp til huset hvor familien bor, sier Walter at han så fire ulv stående på veien mandag ettermiddag. - Jeg skulle opp bakken hjemover, og så fire store ulv som sto på toppen av bakken. Jeg ble redd for at de skulle angripe meg, sier Walter Eikrem til VG Nett. - Skremte ulven med heavy metal Men istedenfor å løpe vekk, skal Walter ha gått rett mot flokken. - Jeg tok opp mobiltelefonen min, skrudde på den mest bråkete heavy metal-musikken jeg hadde på full guffe og gikk mot dem. Da flyttet de seg, forteller Walter. Men ulvene virket ikke redde for ham, ifølge 13-åringen. Les resten på VG
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Var 50 meter fra Ulven

Jegerlinks NyheterIllustrasjonsfoto Odd Daniel Krossen var ute på køyretur i Froland då han såg ulven rett i auga. Eg såg noko som passerte rundt 100 meter frå bilen. Først tenkte eg at det var ein rev, men så stoppa eg. Då såg eg tydeleg at det var ein ulv som stod 50-60 meter frå vegen, seier Krossen. - Det var litt fascinerande meg ein gang. Han stod å rista av seg snø, før han vrei hovudet tilbake mot meg. Vi stod vel og såg på kvarandre i eit par minutt. Så tusla han vidare, fortel han. - Eg har jo aldri sett ulv tidlegare. Ikkje ein gang i Dyreparken. Litt adrenalin vart det, seier han. - Kan aldri vere sikker Statens naturoppsyn har undersøkt spora tysdag. I tillegg har dei undersøkt ein ny observansjon i går. Dei er rimeleg sikre på at det er snakk om ulv. - Storleiken på spora, skirttlengda, kor djupt spora går i snøen og korleis spora går i terrenget tyder på at det er snakk om ulv, seier rovviltansvarleg i Statens naturoppsyn, John Erling Skåtan til NRK.no. Det er så langt ikkje meldt om skadde dyr. - Dersom nokon finn noko slikt er vi interessert, seier Skåtan. Les alt på NRK Sørlandet