En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:20 CET

Forum Emne Siste innlegg
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

To ulver med fast tilhold i Agder-fylkene

Jegerlinks NyheterViltkamera /SNO FOTO: Illustrasjonsfoto Så langt i vinter er det påvist 40 til 44 ulver i Norge fordelt på åtte fylker sør i landet. Av disse er 34 til 37 ulver kun registrert på norsk side av riksgrensen. Det viser en fersk rapport som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten gir en foreløpig oversikt over funn av ulv i Norge i vinter. I Agderfylkene regner forskerne med at det er 1-2 ulver med en sosial status som tyder på at de kan ha slått seg til i Agder (som stasjonære/ fast tilhold). Men det er ingenting som tyder på at det er født noe ulvekull i Agder. Saueeiere i Kvinesdal og Hægebostad er noen av de som er hardest rammet av ulvebesøk i 2012. Flest i Hedmark Arten er registrert fra Sør-Trøndelag i nord til Agderfylkene i sør, og de aller fleste individene er påvist i Hedmark fylke. Av totalt 40 til 44 individer som er påvist i Norge er 33 til 35 påvist i Hedmark. - De resterende sju til ni ulvene er registrert i fylkene Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder fylker, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata. Petter Wabakken, som er prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark, vurderer det som svært sannsynlig at ulv også har fast tilhold innenfor minst to områder av Østfold fylke. - Det har kommet inn meldinger fra Rømskog og Halden, men flere av meldingene har kommet Les resten på ....avisenagder.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Harebestanden på vei ned.

Jegerlinks Nyheter Det skytes stadig færre harer i Norge. Det skyldes ikke bare dårlige jegere, men gjenspeiler en faktisk nedgang i harebestanden, ifølge en ny rapport. toppåret 1990 ble det skutt 125.000 harer i Norge, mot knappe 20.000 i dag, viser jaktstatistikken. Dermed er avskytningen av hare på det laveste nivået siden registering startet på 1970-tallet. Spørsmålet er om det faktisk blir mindre hare, eller om nedgangen skyldes færre harejegere, endringer i jaktutøvelsen eller andre forhold? Simen Pedersen og Hans Christian Pedersen, begge forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), hevder i en ny rapport at jaktstatistikken gjenspeiler en faktisk nedgang i les alt i ---------nationen.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Revejegere ulover 10.000 kroner i skuddpremie på mårhund i Nordreisa

Jegerlinks NyheterBildet viser en mårhund som ble påkjørt i Skibotn for noen år siden. Foto: Direktoratet for naturforvaltning Mårhund skal ha blitt oberservert flere ganger i Nordreisa kommune i Troms. Klarer du å felle det svartelistede rovdyret, kan du innkassere 10.000 kroner i skuddpremie. Mårhund skal nok en gang være observert i nedre Reisadalen. Dyret er en innvandrer fra østlige deler av Sibir og herfra «invaderte» den raskt Finland. - Der har den i enkelte områder blitt en katastrofe for dyre- og fuglelivet. Den spiser bortimot alt den kommer over og formerer seg raskt, sier Ottar Remmen i revejaktprosjektet Tura AS til avisa Framtid i nord. Siden mårhunden er uønsket i norsk natur kan den jaktes på hele året. Mårhunden er foreløpig sjeldent innslag i norsk fauna og det finnes få registrerte observasjoner av dyret. - Når det nå med, stor sikkerhet, flere ganger -----les resten i www.nationen.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Jegere får utstyr fra staten for å jakte på jerv

Jegerlinks NyheterFoto: Lars Steen hans.baardsgaard@nationen.no Fakta Jervestammen Registrerte ynglinger 2012. ?Bestandsmål i parentes Vestlandet: 1 (0) Oppland: 4 (4) Hedmark: 10 (5) Midt-Norge: 13 (10) Nordland: 12 (10) Troms/Finnmark: 28 (10) Kilde: Direktoratet for naturforvaltning I år ynglet det 68 jervetisper i Norge, mot bestandsmålet på 39, viser ferske tall fra Rovdata. Jervejakt er vanskelig, og jegerne greier ikke å skyte mange nok dyr. Sist vinter tok jegerne 43 dyr av en jaktkvote på 128. Dermed måtte Statens Naturoppsyn ta den blodige jobben med å drepe ytterligere 77 gjennom ekstraordinære uttak fra hi og på vårsnø. - Det er 77 for mye, sier Arild Pettersen, leder i jaktutvalget i Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) i Nordland. Ekstraordinære uttak er dyrt og gir negativ omtale, mener jegerne. Nå har de fått de lokale rovviltnemndene med på å bruke 4 millioner kroner til utstyr og kursing slik at den ordinære jakta kan bli mer effektiv. Utstyrspakker Enkeltjegere og jaktlag som forplikter seg til en viss jaktinnsats, får utstyrspakker for;........... les alt i .............Nationen.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Elghund drept av ulver

Jegerlinks Nyheter(Foto: Erling Ness ) En elghund ble lørdag ettermiddag funnet drept av en eller flere ulver ved Storsjøen i Åmot. - Den var ganske ille tilredt, sier rovviltkontakt Erling Ness i Statens naturoppsyn. Elghunde, som tilhørte et jaktlag fra Akershus, var lørdag ettemiddag på elgjakt på vestsida av Storsjøen på grensa til Stor-Elvdal og Rendalen. Den hadde los på en elg. Den forsvant ut av syne. Jaktlaget måtte gå rundt en omveg. Hunden hadde en peiler på seg. Da de kom fram fant de hunden død, og ille tilredt. Rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn i Åmot, Erling Ness var på stedet søndag ettermiddag for å dokumentere og registrere hendelsen. Ulven som drepte hund befinner seg trolig fortsatt på Øgle Viken - Hunden var ganske ille tilredt. Blant annet var magen revet opp. Den hadde ingen sjanse mot ulvene. Dette er rått parti, sier Ness til Østlendingen. Han antar at det var minst to ulver som angrep og drepte hunden. Dermed kan det være snakk om at det var Julussa-flokken som står bak. Julussa-flokken genererer stor aktivitet i områdene mellom Stor-Elvdal, Åmot og Rendalen. - Det en del spor på stedet, men de har krysset hverandre. Sånn er det vanskelig å anslå hvor mange Les alt på-------------østlendingen.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Mattilsynet skal drøfte jakt med pil og bue

Jegerlinks NyheterFoto: ARKIVFOTO/VG Mattilsynet trekkes nå inn i arbeidet med å gjøre jakt med pil og bue til en lovlig jaktform i Norge. Først må det avklares om slik jakt er dyreetisk forsvarlig. Bakgrunnen er at Direktoratet for naturforvaltning (DN) tidligere har anbefalt å sette i gang et treårig prøveprosjekt der pil og bue benyttes som jaktvåpen. DN imøtekom dermed en søknad fra Norges Buejegerforbund, som hadde sikret seg støtte fra Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Organisasjonene argumenterte med at jakt med pil og bue internasjonalt er blitt «en godt etablert og sterkt voksende jaktform». Foreløpig nei Men Miljøverndepartementet satte en foreløpig stopper for DNs forslag om et prøveprosjekt. Dette skjedde med et brev i juni i år, der departementet krever nærmere undersøkelser, blant annet for å finne ut hvor lang tid det tar fra pila treffer til dyret dør, sammenlignet med tradisjonelle jaktvåpen. Miljøverndepartementet påpekte at dette er et vesentlig spørsmål som ikke lar seg besvare ved en forsøksordning. «Vitenskapelige forskningsinstitusjoner med kompetanse på dyrevelferd og Mattilsynet må involveres i planlegging og gjennomføring av et slikt prosjekt», skrev Miljøverndepartementet. Feltforsøk Nå har DN i et brev til Mattilsynet fulgt opp departementets krav. I første omgang vil DN diskutere et opplegg for å skaffe til........... Les alt på VG.NO
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Innavlede elger skremmer innbyggerne på Himmelblåøya

Jegerlinks NyheterFoto: Helge Vågan Jeg tør ikke gå ut alene. Det er elger overalt, sier øyboeren Aase Løkeland (66). På den lille Himmelblåøya Ylvingen har det i sommer vært 70 elg og ikke alle er like friske.NRK.no skrev i oktober i fjor om den voldsomme elgbestanden på Ylvingen utenfor Helgelandskysten. Også da var lokalbefolkningen bekymret, men det har ikke blitt noe bedre i år, skriver Brønnøysunds Avis. - Folk er jo innesperret her ute. Jeg har ikke gått meg en tur på fire år. Det er elg overalt, sier Aase Løkeland som er en av cirka 20 fastboende på øya. Ylvingen er ikke mer en cirka åtte kvadratkilometer stor, men likevel kan det ha vært så mange som 70 elg på øya før jakta startet. Altså mer enn tre ganger så mange elg, som mennesker. - Fryktinngytende - Jeg tør ikke å gå ut alene. Vi er ikke mer enn 18-19 mennesker her ute, så det er ikke så mange å --------Les resten på---- nrk.no Nordland
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Ulveflokk i Trysil

Jegerlinks Nyheter(Foto: Jan Linstad) Klokken 12.34.49 onsdag 10. oktober fanges to ulver opp av viltkameraet til Jan Linstad og sønnen Erik. Tre minutter senere er to ulver blitt til seks, og de unike ulvebildene er et faktum. Gutta trodde ikke det de så da de satte seg ned for å bla gjennom bildene. Nei, det kan du trygt si. Vi var ute på jakt, og tenkte vi kunne dra oppom viltkameraet vi har satt ut for å se om det var noe elg på bildene. Vi satte kamerabrikken i pc-en, og var fornøyd da vi så ei elgku på et av de første bildene, sier Jan Linstad og humrer. Det er ingen tvil om at det er mye ulv For det som fulgte fikk Linstad-gutta til å sperre opp øynene. - Det var helt utrolig. Vi skrek rett ut. Vi visste jo at det var en del ulv i området, for Erik hadde selv sett fire ulver uka før. Men at vi skulle fange inn seks ulver på ett og samme bilde kunne kunne jeg aldri forestilt meg, sier Linstad. Ute av kontroll Den ivrige jegeren som til daglig er driftssjef i Trysilfjellet, ønsker ikke Les alt påwww.ostlendingen.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Du kan bli ulvejeger i Vest Agder

Jegerlinks Nyheter Illustrasjonsfoto Fylkesmannen åpner for lisensjakt på to ulver i Vest-Agder fra 1. oktober. Ulv har gjort store skader på bufe i Vest-Agder denne beitesesongen, og siden 13. juli har fylkesmannen gitt skadefellingstillatelser. Rovviltnemnda i region 1 har åpnet for lisensjakt på inntil to ulv i Vest-Agder - fra og med 1. oktober 2012 og til og med 31. mars 2013. Storviltjegere oppfordres til å registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret. Fylkesmannen tar forbehold om endringer som følge av eventuelle klager. Dersom ulv felles på skadefellingstillatelse kommer denne eller disse til fratrekk på den tildelte lisensjaktkvote. Jegere som ønsker å delta må foreta særskilt registrering i Jegerregisteret Lisensfelling krever grunneiers tillatelse. Forsøk på felling kan bare skje i perioden en time før------ les resten på---Avisen Agder
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Fotograferte bjørn 50 meter fra hytteveggen

Jegerlinks Nyheterløpet av tre uker har Kjell Hansen foreviget to forskjellige bjørner på kamera 50 meter fra hytta. - Det må jo være flere bjørn i området enn det myndighetene mener, sier han. Det er jo veldig rart hvis det er bare to bjørner i hele Saltdal og begge har vært foran viltkameraet 50 meter fra hytta mi ved Kjeggåvatnet, sier den erfaren jegeren til Saltenposten. Hansen har montert et selvutløsende infrarødt viltkamera og lagt ut åte for å kunne sjekke om det er jerv i området rundt hytta som ligger fem kilometer nord for Kjeggåvatnet i Saltdal i Nordland. Foto: Kjell Hansen--- Men det er et helt annet rovdyr som har beveget seg helt inn mot hytteveggen. Med tre ukers mellomrom har han fotografert to forskjellige bjørner. - Det er nesten utrolig at jeg har fått to forskjellig bjørner inn på åtet. Det kan ikke være så få bjørner som de vil ha det til, sier Hansen til NRK.no. Den minste av de to bjørnene ble fotografert 14. august. Den 4. september dukket det opp en ny bjørn, som ifølge Hansen er vesentlig større. For øyeblikket befinner Hansen ----- Les resten på----NRK:Nordland