En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:22 CET

Forum Emne Siste innlegg
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Villsvin har i det stille etablert seg i Norge

Jegerlinks Nyheter Foto Wikapedia Sverige hadde 500 villsvin i 1987. I dag skyter de 100.000 i året. På et villsvinmøte i utkanten av Østfold sist onsdag var spørsmålet: Hvordan i all verden skal vi håndtere dette nye dyret? Nå fant organisasjonene Norskog og Nortømmer at det var på tide å diskutere hvordan skogeiere og lokalsamfunn skal forholde seg til dette dyret. Dermed tok de initiativet til møtet. Snart fylles salen opp av godt voksne menn - og en kvinne. Det ser ut til at villsvin har kommet for å bli i Norge. Det kan skape glede hos noen - fortvilelse hos andre, slik viltforvalteren Kristian Norgaard Berglund beskrev det: – Det ser ut som fyllekjøring med plog, der villsvin har herjet i skog eller åker. Så det er ikke bare moro. Men det er fantastisk vilt! sa foredragsholderen. Det første kan skogeier Ole Sven Iglerød fra Iglerød en halv mil unna, underskrive på. – På hogstfeltet mitt gravde de seg like etter jul ned til granrøttene. En gravemaskin har ikke så stor kapasitet! Trærne overlever, men det blir råte i grana. Da får du ikke solgt tømmeret til sagtømmer, men til celluloseproduksjon. Og prisen går ned fra 450 kr kubikken til 250! utbrøt han fra salen. – Du kan selge jaktrettigheter, men hver grunneier bør sette seg ned og regne hva de.......Les på ---abcnyheter.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Hudsår på elg vekker bekymring

Jegerlinks NyheterElg med hudsår. Foto: Erik Ågren/ SVA.​​ Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige er bekymra etter et hundretalls rapporter fra elgjegere i Sør-Sverige om elg med store hudsår. Også i Norge ønsker veterinærmyndighetene tips dersom elgjegerne støter på noe liknende.SVA skal ha mottatt rundt 100 rapporter fra svenske jegere som har oppdaga syke elgokser under årets jakt. Det er sendt inn hudprøver fra 40 dyr og noen hele dyreskrotter til nærmere analyse, men foreløpig er veterinærmyndighetene svar skyldig. Flere av dyrene skal dessuten ha mista geviret idet de ble felt eller under slaktinga etterpå. - Hudsårene er funnet hos elgokser i Göteland og Svealand (Sør-Sverige). Vi advarer jegerne mot å bruke kjøttet, da dyrene er i så dårlig forfatning at kjøttet ikke egner seg som menneskeføde. Så langt er det likevel ingenting som tyder på at sykdommen smitter fra elg til mennesker eller husdyr, opplyser SVA ifølge Aftenposten. Forskerne spør seg om sårene kan skyldes at dyrene har fått kraftig, kronisk kløe og skrubba seg slik at det oppstår sår. Da kan bakterier skape .....Les resten på.....www.njff.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Elg på frokostjakt

Jegerlinks Nyheter Foto: Rainer Kammerlochner Her er morgenbesøket du kan forvente deg og du bor i Risøyhamn. Tre elger har ruslet rundt husene der på jakt etter frokost. Rainer Kammerlochner ble grytidlig mandag morgen oppmerksomme på de tre elgene utenfor huset til naboen, og var raskt ute med kameraet. Rainer forteller til vol.no som først omtalte saken, at han bor på andre siden av veien der han så elgene ruslet rundt på morgenkvisten. De kikket inn vinduer, og da den ene stilte seg opp foran inngangsdøen, var Rainer, som er fotograf av yrke, raskt opp med kameraet. Han gikk tett innpå de tre dyrene. - Jeg har jo opplevd elger som temmelig sky i overfor mennesker, men dette gjaldt ikke disse. De gjorde ikke så mye ut av at jeg skulle ta bilde. De stilte seg opp og så på meg, jeg kunne faktisk snakke til dem, forteller fotografen, og legger til at elgene syntes mest opptatt av å skaffe seg frokost. De spiste av----------Les resten på ....VG.NO
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Lot jakthunder jage bjørnebinne med to unger

Jegerlinks Nyheter Statens naturoppsyn (SNO) mener en mann fra Hedmark slapp jakthundene løs for å jage en bjørnebinne med to unger. Nå er han siktet for brudd på naturmangfoldsloven. Ut fra sporene mener SNO at jagingen hadde til hensikt å trene jakthunder, og dermed er brudd på naturmangfoldsloven. Loven forbyr nemlig unødig jaging av vilt. – Binna som er jaget fødte to unger i fjor, og våre mannskaper hadde fulgt henne utover våren for å følge med når hun kom ut av hiet. Etter at bjørnene gikk ut av hiet, fikk vi tips om at en navngitt person skulle ha drevet med trening av jakthunder i området. Dette gjorde at vi dro ut i området for å gjennomføre nye sporinger, forteller Lars Bendik Austmo, seksjonsleder for rovvilt i Statens naturoppsyn. SNO startet å spore der bjørnefamilien krysset en vei fire kilometer fra hiet. Detaljert sporing viser at hundene hadde hengt på hele tiden, i drøyt fem kilometer. Alt tyder på at jaget startet tidligere, og at det fortsatte også etter at SNOs personale avsluttet sporingen.

Spor som viser at hunder har jaget en binne og to unger. Jagingen skjedde i området ved Osensjøen i Hedmark.

Spor som viser at hunder har jaget en binne og to unger. Jagingen skjedde i området ved Osensjøen i Hedmark. Foto: Statens naturoppsyn Denne jagingen skjedde i slutten av mars, altså før den generelle les alt på-----VG:NO
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Lotto-maskin avgjør hvem som får jakte

Jegerlinks NyheterFoto: Knut Rønning Når nærmere 300 av landets beste elgvald legges ut for påmelding, er interessen rekordstor. Statskog bruker ei Lotto-maskin for å få fordelingen så rettferdig som mulig.Mellom 1. april og 1. mai kan jegere over hele landet søke om vald på Statskogs enorme eiendommer. I fjor søkte rundt 1000 jaktlag på 220 vald. I år legger landets største grunneier nærmere 300 vald ut til jegerne. - Ja, interessen for jakt er fortsatt veldig stor i Norge, så vi forventer enda større pågang i år, sier fagsjef Jo Inge Breisjøberget i Statskog til NRK. Lotto-maskin Det betyr at fordelingen av valdene må gjøres på rett måte. - Vi tar ikke imot bestikkelser, nei. Trekningen av valdene foregår med ei Lotto-maskin uberørt av menneskehender, så det er ikke noe vi kan påvirke, forsikrer Breisjøberget. Men ikke alle jegerne tror alltid at fordelingen av elgvaldene er rettferdig. - Når enkelte jaktlag får de samme valdene år etter år, er det mange som tror det er humbug. Men det er det altså ikke, sier fagsjefen i Statskog. NRK Trøndelag
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Statskog tester gratis elgjakt

Jegerlinks NyheterFoto: Christian Sletengen, Statskog Feller du elg, får du pengene for jaktkortet tilbake. Statskogs ordning med solojakt varer fram til jul Det vanlige er å være en del av et jaktlag under elgjakta. I fjor startet Statskog for første gang med enkeltmannsjakt på elg, i områder der kvotene ikke var skutt under den ordinære elgjakta. I år er nyskapningen utvidet til å gjelde mange flere områder. Å jakte på elg samme måte som småvilt, har slått godt an. - Mange flere har benyttet muligheten i år. I Sør-Norge ble tre fjerdedeler av jaktfeltene solgt i november. I løpet av de to første ukene ble det skutt nesten tre ganger så mange elg som under hele solojaktperioden i fjor, sier Jo Inge Breisjøberget, Statskogs fagsjef for jakt og fiske. Nå gjør landets største grunneier tilbudet enda lekrere. - Kjøttvekta på dyret må elgjegerne fortsatt betale for, men de som feller elg i løpet av jakta får tilbakebetalt jaktkortet, sier Breisjøberget. Tilbudet gjelder for elgjegere som kjøper jaktkort for tre dager. I bedre form Elgbestanden har i lengre tid vært i vekst. Det er rundt 120 000 elg vinterstid, noe som blant annet merkes på mengden av ung furuskog. En elg kan spise opp mot ti kilo furukvist i døgnet. Den vanlige elgjakta begrenser seg til oktober i de fleste områder av landet. Årsaken til ekstrarundene med elgjakt, er ønsket om å felle en større andel av de tildelte elgkvotene. På Statskogs grunn ligger fellingsprosenten på 70-75 prosent. Årlig kvote som forvaltes av Statskog utenom.............les alt på ..epostavisen.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Stor kamp om få godkjennelser til elgjakt

Jegerlinks Nyheter1. april åpner påmeldingen til landets eneste åpne elgjakt. I fjor meldte nesten 1000 jaktlag seg på i kampen. Foto: NTB Tema Stor kamp om få godkjennelser til elgjakt I april åpner muligheten for å søke tillatelse til å drive storviltjakt på statens grunn, og det er stor konkurranse om få plasser.- Mange steder i landet er det i praksis vanskelig å slippe til på elgjakt hvis du ikke allerede er med i et lag. Derfor er pågangen stor hos oss, sier Jo Inge Breisjøberget, fagsjef for jakt og fiske i Statskog. I fjor var det stor konkurranse om de statlige godkjennelsene til elgjakt. 920 jaktlag søkte om de 290 ledige plassene som Statskog administrerte i 2015. I år blir det mulig å søke på cirka 280 felt. Deler opp perioden Noen jaktfelt deles opp i to perioder slik at flere lag slipper til. - Noen felt er svært populære. Rekorden i fjor var at 163 jaktlag søkte på det samme se ....Inatur.noI
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Ettersøkshunden - nye regler til nytte og besvær?

Jegerlinks NyheterFoto: Ole Mattis Lien. De fleste jegere og jakthundfolk er klar over at det blir nye regler rundt ettersøkshunden fra 1. april 2016. Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) mener at det har vært mye unødig støy rundt vedtatte endringer, og vi ønsker her å komme med våre egne synspunkter rundt temaet og hvordan vi ser for oss et obligatorisk videregående kurs i ettersøk, for de som tar på seg ettersøksoppdrag for det offentlige. Av Roar Lundby, Jaktkonsulent i NJFF og Ole Mattis Lien, Fylkessekretær i NJFF Hedemark. Artikkelen er hentet fra Artikkelen er hentet fra Historikken Vi må ha med oss noe historie om hvordan ettersøksordningen er organisert i Norge. Forslaget om å ha godkjent ettersøkshund ble vedtatt i 1991, men gjort gjeldene fra 1994. Den gangen var fokus rettet mot raskt å få opp en ordning som fungerte. Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) oppnevnte det rådgivende «Kontaktutvalget for ettersøkshund» der Norsk kennelklubb (NKK) og NJFF ble sittende. Oppgaven var å utvikle opplegg med tilhørende materiell for å møte kravene i det nye regelverket. Det ble jobbet hardt for å utdanne instruktører og dommere og sørge for at vi hadde flest mulig godkjente hunder. Da det forskriftsfestede kravet trådde i kraft så var det ca 10 000 godkjente ettersøksekvipasjer. I tillegg til kravet om at ettersøksekvipasjene måtte gå et blod- og et ferskspor for å bli godkjent, kom det etter hvert flere unntaksordninger. Dette gjaldt de jaktpremierte hundene av våre småhunder, elghunder og schweisshunder, der de som var jaktprøvepremiert, kunne godkjennes for bruk på eget og tilstøtende nabojaktfelt. Denne ordningen er bedre kjent som paragraf 26 i utøvelsesforskriften (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst). NINA la i 2009 fram en rapport (NINA rapport 688 i 2009); «Kan vi stole på .. les alt på...Hjorteviltportalen
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Krever lokal forvaltning av rovdyr

Jegerlinks Nyheter Forvaltningen av bestanden av store rovdyr og ørn i Norge må skje lokalt, og prioriterte rovdyrsoner må avvikles, mener Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag. an Trana / NRK Kilde: NRK/NTB I et innlegg fra partiets fylkestingsrepresentant Gunnar Singsaas og vararepresentant Sigmund Ofstad i Adresseavisen tirsdag tar de til orde for at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestandsmålsettingen. Lisensfelling Videre at det bør gis bedre betingelser for å drive lisensfelling og adgang til i større grad å kunne benytte motoriserte kjøretøy for sporing og utkjøring av feller og åte. De to viser til at tapstallene i saue- og--------- se alt på -------nrk.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Regjeringen vil vurdere hundejakt på ulv

Jegerlinks Nyheter Regjeringen vil vurdere å la jegere slippe løs hunder i jakt på ulv det er gitt fellingstillatelse på. Denne saken handler om: Jakt og fiske Hund ulv Sverige Miljøvern Det går fram av regjeringens stortingsmelding om ulv. Såkalt løs, på drevet halsende hund er tatt i bruk i Sverige, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) opplyser at Norge vil se på erfaringer derfra. Han innrømmer at dette er en omstridt jaktform, også i Sverige. Fikk du med deg? Nordmann arrestert etter ulovlig elgjakt i Polen - Det er en grunn til at dette er forbudt i Norge per i dag. Vi sier ikke at vi kommer til å innføre det, men at vi vil vurdere det, sa Helgesen på en pressekonferanse fredag. Det gis i dag fellingstillatelser på ulv for å holde bestanden innenfor målene og for å..........les resten på.....VG:NO