En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:17 CET

Forum Emne Siste innlegg
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Flere tilfeller av harepest i Sør-Norge

Jegerlinks NyheterFoto: Colourbox Veterinærinstituttet har høsten 2010 diagnostisert vid utbredelse av harepest (tularemi) hos hare i Sør-Norge. Dette har trolig sammenheng med stor forekomst av smågnagere. Sjukdommen smitter lett til mennesker, og Folkehelseinstituttet har også fått meldinger om flere tilfeller hos mennesker. Tularemi (harepest) skyldes infeksjon med bakterien Francisella tularensis. I Norge påvises tularemi sporadisk hos hare. Sjukdommen opptrer oftest om sommeren og utover høsten, og forekomsten varierer fra år til år. Høsten 2010 er det diagnostisert vid geografisk utbredelse av tularemi hos hare, med positive tilfeller både på Østlandet (Lørenskog, Lillehammer, Elverum), Sørlandet (Åseral), Vestlandet (Luster) og Trøndelag (Midtre Gauldal). Dette tyder på at smitten er utbredt i Sør-Norge, noe som trolig har sammenheng med stor forekomst av smågnagere (smågnagerår). Tularemi påvises oftest hos viltlevende dyr, og haren er spesielt følsom. Den dør vanligvis av blodforgiftning 2-5 dager etter at den har blitt smitta. Også mange smågnagere kan dø av denne infeksjonen, men her er det betydelige variasjon mellom arter. En del smågnagere kan overleve og fungere som et smittereservoar i naturen. Kjæledyr og husdyr er vanligvis lite mottakelige for tularemi. Bakterien smitter lett til mennesker (zoonose). For å unngå smitte må man være forsiktig med å håndtere døde eller :------------les mer Vetrinærinstituttet
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Ulven på Agder

Jegerlinks NyheterFoto: Statens naturoppsyn Ulven på Agder har tatt godt for seg av sau og lam. Gunnar Kleiberg gunnar.kleiberg@nrk.no Lars Gunnar Eie lars.gunnar.eie@nrk.no Kristian Eiken Olsen i Statens naturoppsyn sier at ulven står bak 56 tilfeller av angrep på dyrene fra juli til oktober i år. I fjor var det ingen dokumenterte skader, og nå er det gitt fellingstillatelse på ulven ut november. Kan ha vært to Kristian Eiken Olsen i Statens Naturoppsyn forteller at de har dokumentert eller antatt 56 tilfeller der ulven har gått til angrep på sau eller lam. Det viser en registrering siden juli i år. Man regner med det er stor hannulv som har vært på ferde, og det kan også ha vært to. Les alt på NRK Sørlandet
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Spørsmål fra bruker.

Jegerlinks NyheterEn bruker har sendt inn dette ,kan noen hjelpe han?

,,

hei, var ute og gikk i skogen her om dagen, da vi kom over noe møkk vi ikke veit stammer i fra. kan noen hjelpe? dette er i aust torpa
.
.
.

ta kontakt med webmaster@jegerlink.no som videreformidler,eller legg inn komentar .
Webmaster syntes det ser ut som elgavføring.
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Vil stoppe hjortevekst.

Jegerlinks NyheterFoto: Helge Skåland Faun Naturforvaltning, som gir råd til fylkesmannen, mener jegerne i Aust-Agder ikke er i stand til å håndtere den voldsomme veksten i hjortestammen. Nå vil de sette jegerkorpset på skolebenken for å redusere bestanden. Olav Svaland olsv@agderposten.no 901 87 71 25. Oktober 2010 11:18 - Sist oppdatert: 25. Oktober 2010 12:27 Økningen i hjortetettheten både i Telemark og Aust-Agder skjer til tross for at kvotene er satt svært romslig. - Det er liten grunn til å tro at det er mange hjort som «slipper forbi» fordi jegerne ikke har hjort igjen på kvoten. En naturlig tolking av dette er at jegerkorpset i Aust-Agder og Telemark ikke er i stand til å stoppe veksten i hjortetetthet innen for de jakttidsrammer som gjelder, skriver Lars Erik Gangsei i rapporten som Faun Naturforvaltning har utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Aust-Agder. Gangsei frykter at hjortestammen skal bli så stor at den blir vanskelig å forvalte. - Etter vår vurdering er veksten en stor forvaltningsmessig utfordring. Man bør snarest utdanne et jegerkorps som er i stand til å stoppe veksten i hjortetetthet - og helst være i stand til å redusere tettheten av hjort når forvaltningen ønsker Les resten Agderposten
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

To nye tilfelle av harepest

Jegerlinks Nyheter To tilfelle av harepest (tularemi) er diagnostisert hjå hare frå Sør-Noreg; eitt i Sogn og Fjordane og det andre i Vest-Agder. Dette er dei første tilfella av denne sjukdommen som er påvist hjå hare i år. I det eine tilfelle vart smitta også overført til menneske, og jegerar bør vera merksame på harepest no i jakttida. Haren frå Sogn og Fjordane vart funnen ved ein veg i Luster kommune i byrjinga av august. Finnarane trudde haren var påkøyrt og avliva, slaktehandsama og la han i frysaren. I løpet av to veker vart dei to personane sjuke med influensaliknande symptom, store lymfeknutar og utslett/sår på hendene. Tularemi vart stadfesta hjå den eine og begge fekk antibiotikabehandling. Veterinærinstituttet mottok hareskrotten til gransking i slutten av september og diagnostiserte harepest. Haren frå Åseral kommune i Vest-Agder vart i slutten av september funnen daud av ein harejeger etter å ha gått i los. Jegeren sende difor haren inn til Veterinærinstituttet for laboratoriegransking. Det vart fastslege at haren døydde av harepest. For å unngå smitte til menneske må ein vera varsam med å handtera daude eller sjuke harar eller smågnagarar, og vera merksam på mogeleg ureining av vasskjelder. Jegerar bør ikkje handtera harar som verkar sjuke og oppfører seg unormalt i los. Hundar og kattar som har vore i kontakt med daudt eller sjukt vilt kan ha bakterien i munnhola og dermed kunna overføra smitten til menneske via sleiking eller bitt, men dette opptrer svært sjeldan. Harepest (tularemi) skuldast infeksjon med bakterien Francisella tularensis. Her i landet vert sjukdommen diagnostisert sporadisk hjå hare. Tularemi opptrer oftast i sommarhalvåret og utover hausten. Førekomsten varierar frå år til år og er oftast høgast i smågnagarår. I desse jakttider er det viktig at jegerar og andre som ferdast ute i naturen, er merksame på harar som oppfører seg unormalt (til dømes er lite sky/går seint i los), eller dersom dei finn daude harar. Tularemi ser ein oftast hjå viltlevande dyr, og haren er spesielt følsam. Haren blir akutt sjuk og døyr vanlegvis av blodforgifting i løpet av få dagar. Også mange les alt Vetrinærinsttuttet Kontakt det lokale Mattilsynet på telefon 06040 dersom du observerar sjukt eller daudt vilt.
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Jaktlag er i hælene på skadeskutt bjørn

Jegerlinks Nyheter Her, like sør for Rokosjøen i Hedmark, krysset den skadeskutte bjørnen veien ved 17-tiden. Jaktlaget som følger den skal ha avfyrt flere skudd. FOTO: HANS O. TORGERSEN - Jaktlaget er i hælene på bjørnen LØTEN (Aftenposten.no): Jegerne skal ha avfyrt flere skudd mot den skadeskutte bjørnen. Sist sett da den krysset denne veien. AVHANS O. TORGERSEN - Løten Les også: Skjøt bjørn med hagle Jaktlaget som leter etter den skadeskutte bjørnen i Løten på Hedmark, skal ha avfyrt skudd mot dyret fredag ettermiddag. - Det er opplysninger som jeg ikke kan bekrefte, men jaktlaget er i hælene på den, sier lensmann Audun Fremstad i Løten til Aftenposten.no. Rotet gjennom søppel Dramaet startet onsdag, da bjørnen forsøkte å ta seg inn i sauefjøset på Stubberud gård ved Rokosjøen i Løten. Bjørnen lyktes ikke med "innbruddet", men fjøset bar tydelige spor etter dyret. Torsdag kveld ved 21-tiden ble bjørnen skadet da en mann i 30-årene skjøt mot den med et haglgevær. Dyret var da utenfor et hus og rotet gjennom søppel. Det er uklart hvor store skader dyret fikk. Fredag morgen startet et jaktlag letingen etter bjørnen og en hund fikk raskt ferten av det store dyret. - Hunden følger etter bjørnen og det er peileutstyr på hunden, sier lensmann Fremstad. Passerte flere veier Flere personer ved Rokosjøen, sørøst for Løten sentrum, har sett bjørnen i løpet av dagen da den har passert veier i området. - Jeg så den fra en ti meters hold. Da snudde den aftenposten
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Ulven, som trolig har drept en hund, får foreløpig gå i fred

Jegerlinks Nyheterillustrasjonsfoto En ulv lusker trolig rundt på Agder nå i jula. Det mener Statens Naturoppsyn, SNO, etter at en hund er drept i Søgne. Hunden ble funnet delvis spist og nedgravd i skogen 1.juledag. Folk bes melde fra om de ser eller hører noe som kan være av interesse. Men ulvejakt blir det foreløpig ikke, sier Tor Punsvik, viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder. Flere tegn tyder på ulv Jon Erling Skåtan i SNO sier måten hunden i Søgne er drept på, gjør at de nesten er sikre på at det er en ulv. - Den var drept. Og den var var delvist spist opp, og gravd ned. Alle ting er det egentlig bare ulven som driver med, sier Skåtan. De ulvene vi får her i sør er som regel ett års gamle dyr. De var ett år i sommer, og må da gå ut fra de områdene de var født og oppvokst i, på Østlandet og grensa mot Sverige. Bare sikre observasjoner og god sporsnø kan gi mer informasjon om ulven. Ingen fellingstillatelse Viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder Les resten på nrk
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Bjørn påkjørt av trailer

Jegerlinks NyheterFoto: Sæming Håkonsøn Hanestad/Hanestad gård Trailersjåføren var på vei mellom Hanestad og Atna i Hedmark natt til mandag da han kjørte på et dyr på Rv3 seks kilometer før Hanestad. Rett over midnatt ringte han politiet og fortalte at han hadde kjørt på et dyr. - I veigrøfta lå det en død bjørn. Det er ikke akkurat dagligdags at noen kjører på et slikt dyr, opplyser Hedmark politidistrikt. Traileren fikk store skader. Det er en stor hannbjørn ...............Les resten på.. NRK
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Felte storbukk

Jegerlinks NyheterFoto Privat Det er nok ikke mange som har sett maken til geviret på denne rådyrbukken som ble felt på Vega. Det var vegværingen Knut Flatås som felte storbukken. Den møtte sitt endelikt på midt-Vega forrige onsdag, dagen etter at jakta på rådyrbukk ble åpnet. - Jeg fikk helt jaktskjelven etterpå. Det var helt ekstremt, sier Knut Flatås. Sekstakker Geviret har seks takker, og ble veid til 875 gram noen dager etter bukken ble felt. Gevirstengene var på 31,5 og 30 centimeter. - Dette er den første Les resten på .... Banet.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Ulvejakten forsetter i Agderfylkene.

Jegerlinks Nyheter Foto: Paul Mjaaland Etter funnet tre sauekadaver og et lam ved Mjåvatn i Gjøvdal 8. august er det gitt fellingstillatelse for en ulv i Aust-Agder. Totalt er ulven mistenkt for minst 8 sauedrap. Fellingstillatelsen er gitt til Aust-Agder Sau og Geit, og gjelder i tidsrommet 9.8-22.8.2010. 25. juli ble det observert et sauekadaver på Kalland i Evje og Hornnes kommune ved grensen til Vest-Agder, og etter et utvidet søk, ble det funnet 18 sauekadaver som kan eller mistenkes å kunne knyttes til ulveangrep, i tillegg til skadet lam. Sett i sammenheng med ulvespor funnet i området og ulveangrep i Vest-Agder, antok Fylkesmannen at ulven hadde beveget seg videre, og avventet å gi svar på søknaden om fellingstillatelse. Da det i helgen ble meldt om ytterligere kadaverfunn ved Mjåvatn i Gjøvdal i Åmli kommune, ble fellingstillatelsen gitt. Totalt er det funnet 21 sauekadaver, et skadet lam og et dødt lam, men kun 8 av dem er direkte antatt, eller bevist knyttet til ulveangrep. - SNO har 9.8.2010 dokumentert/antatt at Les resten på Agderposten