En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:16 CET

Rype-bedring?

Jegerlinks Nyheter Rypejakta sparkes i gang om kort tid. Fjellstyrene har gjennomført sine takseringer og kan nå oppsummere sine takseringsresultatene basert på årets august-takseringer fra statsallmenningene i Sør-Norge.Generelt er det en bedring fra i 2015, som var et år med generelt lite fugl. Enkelte fjellstyrer sliter likevel med lave bestander», sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband. 25 fjellstyrer har nå taksert deler av sine rypeterreng og tallene er analysert via Hønsefuglportalen, et nyttig verktøy for dagens småviltforvaltere. Flere hundre jegere og fuglehunder ha bidratt i arbeidet med å finne ut hvor mye det kan jaktes kommende år, en stor dugnad til glede for alle landets jegere. Dagens jakttid på ryper starter 10. september over hele landet og avsluttes i februar/mars. Miljødirektoratet anbefaler at jakttiden for lirype og fjellrype avsluttes allerede 23. desember, altså mer enn to måneder kortere jaktsesong enn i dag. Forslaget, som skal gjelde fra 2017 og i fem år fremover, ble sendt ut på høring tidligere i år. Bakgrunnen for den foreslåtte innskrenkingen er en nedgang i bestanden på mer enn 30 prosent i løpet av de tre siste rypegenerasjonene. I tillegg er det registrerte jaktuttaket mer enn halvert i løpet av det siste tiåret. Både lirype og fjellrype havnet i fjor i kategorien «nær truet» i Norsk rødliste for arter, som er Artsdatabankens liste over arter som har en risiko for å dø ut i landet. – Når begge arter kom inn på rødlista i 2015, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for Norge, med opptil 50 prosent av europeisk bestand, må jakttida vurderes----- les resten på---avisenagder.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=2016082605114366

No trackback comments for this entry.
Rype-bedring? | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.