En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:15 CET

Jaktretten forblir uendra

Jegerlinks Nyheterfoto Wikipedia Kommunereformen får ingen innvirkning på retten til småvilt- og villreinjakt, slår departementet fast. I et brev til de fire kommunene Øyer, Gausdal, Lilehammer og Ringebu, skriver avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, Torbjørn Lange følgende: - Når det gjelder konsekvensene av en kommunesammenslåing for retten til jakt i statsallmenninger, vil ikke en slik sammenslåing påvirke retten til villreinjakt eller småviltjakt. Det var 19. juni i år at de fire kommunene hadde avklaringsmøte med departementet om kommunereform og jakt på statsallmenninger. Svaret kom denne uka. Annerledes med storvilt Her gjør departementet klart at Kongelig resolusjon av 24. juli 1964 fremdeles vil gjelde - Det følger av denne at spørsmålet om hvem som skal anses som innenbygdsboende blir avgjort på grunnlag av kommunegrensene fra 1956, heter der videre i svarbrevet. Saken stiller seg derimot annerledes når det gjelder jakt på annet storvilt enn villrein: "Dersom det ved jakt eller felling av elg, hjort, rådyr, rovvilt og bever er nødvendig å regulere antall jegere, skal det etter forskrift 8. mars 2004 nr. 515 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning §3 påses at det er en rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og .---les alt på...www.dolen.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20160428080032100

No trackback comments for this entry.
Jaktretten forblir uendra | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.