En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:15 CET

Villsvin har i det stille etablert seg i Norge

Jegerlinks Nyheter Foto Wikapedia Sverige hadde 500 villsvin i 1987. I dag skyter de 100.000 i året. På et villsvinmøte i utkanten av Østfold sist onsdag var spørsmålet: Hvordan i all verden skal vi håndtere dette nye dyret? Nå fant organisasjonene Norskog og Nortømmer at det var på tide å diskutere hvordan skogeiere og lokalsamfunn skal forholde seg til dette dyret. Dermed tok de initiativet til møtet. Snart fylles salen opp av godt voksne menn - og en kvinne. Det ser ut til at villsvin har kommet for å bli i Norge. Det kan skape glede hos noen - fortvilelse hos andre, slik viltforvalteren Kristian Norgaard Berglund beskrev det: – Det ser ut som fyllekjøring med plog, der villsvin har herjet i skog eller åker. Så det er ikke bare moro. Men det er fantastisk vilt! sa foredragsholderen. Det første kan skogeier Ole Sven Iglerød fra Iglerød en halv mil unna, underskrive på. – På hogstfeltet mitt gravde de seg like etter jul ned til granrøttene. En gravemaskin har ikke så stor kapasitet! Trærne overlever, men det blir råte i grana. Da får du ikke solgt tømmeret til sagtømmer, men til celluloseproduksjon. Og prisen går ned fra 450 kr kubikken til 250! utbrøt han fra salen. – Du kan selge jaktrettigheter, men hver grunneier bør sette seg ned og regne hva de.......Les på ---abcnyheter.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20160418093411809

No trackback comments for this entry.
Villsvin har i det stille etablert seg i Norge | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.