En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:12 CET

Ettersøkshunden - nye regler til nytte og besvær?

Jegerlinks NyheterFoto: Ole Mattis Lien. De fleste jegere og jakthundfolk er klar over at det blir nye regler rundt ettersøkshunden fra 1. april 2016. Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) mener at det har vært mye unødig støy rundt vedtatte endringer, og vi ønsker her å komme med våre egne synspunkter rundt temaet og hvordan vi ser for oss et obligatorisk videregående kurs i ettersøk, for de som tar på seg ettersøksoppdrag for det offentlige. Av Roar Lundby, Jaktkonsulent i NJFF og Ole Mattis Lien, Fylkessekretær i NJFF Hedemark. Artikkelen er hentet fra Artikkelen er hentet fra Historikken Vi må ha med oss noe historie om hvordan ettersøksordningen er organisert i Norge. Forslaget om å ha godkjent ettersøkshund ble vedtatt i 1991, men gjort gjeldene fra 1994. Den gangen var fokus rettet mot raskt å få opp en ordning som fungerte. Miljødirektoratet (tidligere Direktoratet for naturforvaltning) oppnevnte det rådgivende «Kontaktutvalget for ettersøkshund» der Norsk kennelklubb (NKK) og NJFF ble sittende. Oppgaven var å utvikle opplegg med tilhørende materiell for å møte kravene i det nye regelverket. Det ble jobbet hardt for å utdanne instruktører og dommere og sørge for at vi hadde flest mulig godkjente hunder. Da det forskriftsfestede kravet trådde i kraft så var det ca 10 000 godkjente ettersøksekvipasjer. I tillegg til kravet om at ettersøksekvipasjene måtte gå et blod- og et ferskspor for å bli godkjent, kom det etter hvert flere unntaksordninger. Dette gjaldt de jaktpremierte hundene av våre småhunder, elghunder og schweisshunder, der de som var jaktprøvepremiert, kunne godkjennes for bruk på eget og tilstøtende nabojaktfelt. Denne ordningen er bedre kjent som paragraf 26 i utøvelsesforskriften (forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst). NINA la i 2009 fram en rapport (NINA rapport 688 i 2009); «Kan vi stole på .. les alt på...Hjorteviltportalen

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20160331070729833

No trackback comments for this entry.
Ettersøkshunden - nye regler til nytte og besvær? | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.