En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:16 CET

Krever lokal forvaltning av rovdyr

Jegerlinks Nyheter Forvaltningen av bestanden av store rovdyr og ørn i Norge må skje lokalt, og prioriterte rovdyrsoner må avvikles, mener Fremskrittspartiet i Sør-Trøndelag. an Trana / NRK Kilde: NRK/NTB I et innlegg fra partiets fylkestingsrepresentant Gunnar Singsaas og vararepresentant Sigmund Ofstad i Adresseavisen tirsdag tar de til orde for at grensekryssende rovdyr skal regnes med i den norske bestandsmålsettingen. Lisensfelling Videre at det bør gis bedre betingelser for å drive lisensfelling og adgang til i større grad å kunne benytte motoriserte kjøretøy for sporing og utkjøring av feller og åte. De to viser til at tapstallene i saue- og--------- se alt på -------nrk.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20160329142653612

No trackback comments for this entry.
Krever lokal forvaltning av rovdyr | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.