En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
torsdag, januar 24 2019 @ 06:21 CET

Nedgangen fortsetter for elgjakten

Jegerlinks Nyheter I alt ble det felt 31 100 elg i løpet av jaktåret 2015/2016. Det er 2000 færre enn foregående jaktår. Fellingstallet gikk mest ned i Hedmark. For jaktåret 2015/2016 ble det gitt tillatelse til å felle om lag 40 700 dyr totalt. Det er en nedgang på drøyt 2 600 dyr fra forrige jaktår, og med det endte fellingsprosenten på 76 prosent. Telemark hadde størst reduksjon i antall fellingstillatelser med om lag 1 000 dyr. Lokale tall I 2014 opplevde Flekkefjords elgjegere den dårligste elgjakten på mange år med bare 51 felte dyr. Fellingingsprosenten var på 41. Det gikk ikke stort bedre i 2015 da det ble 52 felte dyr som var en fellingsprosent på 42,3. Men det ble mange flere elgmiddager for gjennomsnittsvekten på voksne hanndyr gikk opp fra 175 i 2014 til 180 kilo i 2015. Den største oksen på 220 kilo ble felt på Eigeland i Gyland viltlag 7. november, men oksen på Eie var bare én kilo lettere. Det ble felt 19 voksne okser i Flekkefjord i 2015 mot 13 året før. Kvinesdal Kvinesdal er den største lokale elgkommunen med 103 felte dyr i 2015 mot 100 i 2014. Det gir en fellingsprosent på 62. Her har gjennomsnittsvekten på voksne hanndyr gått opp fra 190 til 193 kilo. Her ble den største oksen felt i midtre Kvinesdals storvald i Fjotland på 280 kilo felt 26. september. Når det gjelder de andre lokale elgkommunene, Sirdal, Lund og Sokndal, foreligger det ikke komplette statistikker. Størst nedgang i Hedmark og Buskerud I Hedmark og Buskerud ble det felt henholdsvis 5 400 og 2 300 dyr i jaktåret 2015/2016. Det er en nedgang på henholdsvis 12 og 10 prosent fra jaktåret før. Hedmark er det største elgfylket målt etter både antall fellingstillatelser og antall felte dyr. I alt ble det gitt tillatelse til å felle 7 400 elg der, og det er omtrent 300 færre enn jaktåret før. Med unntak av fire kommuner ble det........les mer på ....Avisen Agder

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20160326072345133

No trackback comments for this entry.
Nedgangen fortsetter for elgjakten | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.