En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
torsdag, januar 24 2019 @ 06:30 CET

Må kappe ned krattskog for å holde elgen unna

Jegerlinks Nyheter Viltforvalter Jostein Holmeng mener endringer i landbrukspolitikken og samfunnet for øvrig er en av årsakene til at elgen trekker inn i byggefelt. Bondelagets John-Erik Bjørlo ber norske myndigheter finne løsninger i Sveits. Elgen har blitt mer pågående de siste årene, er en påstand flere sortlendinger bringer fram i disse dager. Stadig oftere er den å se i byggefelt og noen ganger er den på bytur. Kombinert med antallet elgpåkjørsler har situasjonen skapt frykt hos barn, foreldre og bilførere. SV-politiker Oddmund Enoksen gikk nylig ut i SortlandsAvisa med forslag om å skyte ned store deler av elgbestanden. I samme reportasje ble det kalkulert at bare på et par måneder hadde elgpåkjørsler kostet samfunnet rundt én million kroner - da bare på strekningen fra Langvassdalen til Kvalsaukan. Effektiv å skyte Enoksen tok i forrige uke saken opp for driftsutvalget i kommunen, der viltforvalter Jostein Holmeng holdt en orientering om situasjonen for politikerne. Ifølge Holmeng er det flere faktorer som har gitt en situasjon med en høy elgstamme. - Elgbestanden øker, det har vi ganske gode antakelser på. Å skyte ned elg vil være en effektiv måte å redusere bestanden, sier Holmeng. Tidligere i debatten har viltforvalteren påpekt at grunneierne som eier retten til å skyte elg, må være med på en politikk om å redusere bestanden kraftig. - Hvor mye en redusering vil ha å si for elgen som trekker ned mot sjøen og inn i folks hager, er.....Les alt på.....vol.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20160324085418617

No trackback comments for this entry.
Må kappe ned krattskog for å holde elgen unna | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.