En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
torsdag, januar 24 2019 @ 06:23 CET

Nedgang i flere småviltbestander

Jegerlinks NyheterFoto: Sigve Reiso, Naturarkivet.no Rapporten «Statusoversikt for jaktbart småvilt» viser at det gjennom de seinere år har vært en negativ utvikling i en del småviltbestander. Rapporten blir et viktig grunnlag når Miljødirektoratet skal revidere de sentrale jakttidsbestemmelsene for 2017-2022. Miljødirektoratet har mottatt en rapport fra Norsk institutt for naturforskning med en bred gjennomgang av status for småviltarter i Norge som har jakttid. Bakgrunnen er at direktoratet har behov for oppdatert kunnskap i forbindelse med revisjon av jakttidsbestemmelsene. NINA var eneste tilbyder da Miljødirektoratet utlyste konkurransen om å levere en statusoversikt. Rapporten presenterer status for 16 pattedyr og 37 fugler. NINA har gått gjennom et bredt kunnskapsgrunnlag for å vurdere bestandene. Blant annet har de sett på fangsttall, takseringer, Naturindeks for Norge og ny rødliste for arter som kom i fjor høst. Ifølge rapporten er det generelt registrert en nedgang i tallrikheten av mange av de jaktbare småviltartene. I tillegg er det for en del arter registrert en nedgang i felte dyr, uten at man har nødvendig kunnskap til å knytte dette til en bestandsnedgang. Nedgang for rypa Rype er uten sammenlikning den mest populære arten å jakte på blant småviltet. Ifølge rapporten er det en registrert bestandsnedgang på mer enn 30 prosent over de siste 10 år. Det er usikkert om i hvilken grad jakt er en vesentlig årsak til denne nedgangen. - Ifølge rapporten har de fleste lokale rettighetshaverne gjort nødvendige innskrenkninger - både i form av jakttid og i form av kvotebegrensninger i uttaket - for å skjerme rypebestandene. Direktoratet skal likevel se på om det kan være grunnlag miljodirektoratet.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20160305192713884

No trackback comments for this entry.
Nedgang i flere småviltbestander | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.