En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
torsdag, januar 24 2019 @ 06:26 CET

Forlenget ulvejakt i Agder

Jegerlinks Nyheter

Forlenget ulvejakt i Agder


Fylkesmannen forlenger i dag gjeldende skadefellingstillatelse på ulv i fylket til ut juni måned, etter at det nå er påvist betydelige skader på bufe voldt av ulv i Åseral.
Det er nå påvist betydelige skader på bufe voldt av ulv i Åseral, og et større antall bufe er også savnet.
Fylkesmannen ga den første skadefellingstillatelsen 29. april i år, hvilket var dagen etter at Miljødirektoratet åpnet for en slik mulighet. Normalt kan Fylkesmannen først gi skadefellingstillatelse på ulv etter 1. juni.
Krevende
- Rovviltforvaltning er krevende og involverer mange parter, og et godt samspill mellom disse er en forutsetning for å lykkes. Vi opplever samarbeidet mellom aktørene i fylket vårt som godt og er opptatt av å beholde det slik. Uten god innsats av kadaverhundekvipasjer hadde vi ikke lykkes i å få så god oversikt over skadesituasjonen, fremholder rovviltforvalter Tor Punsvik hos fylkesmannen.
- Felling av skadegjørende ulv i beitesesongen er en særdeles krevende øvelse, som både betinger et godt og kompetent skadefellingslag, god organisering, tilstrekkelig med ressurser og en god porsjon flaks. Det er forståelig av fortvilede og frustrerte saueeiere stiller spørsmål til måten viltmyndigheter, Statens Naturoppsyn og det interkommunale skadefellingslaget møter sine-----Les resten på <a href="http://avisenagder.no/index.php?page=...etID=31937">avisenagder.no<a>

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20150616065031150

No trackback comments for this entry.
Forlenget ulvejakt i Agder | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.