En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
torsdag, januar 24 2019 @ 06:26 CET

Gaupejakt

Jegerlinks Nyheter Foto: Arkiv/ illustrasjonsfoto avisen Agder Rovviltnemnda for Rovviltregion 1 har vedtatt at jakt på gaupe også i 2015 skal være kvotefri i Vest-Agder. Jakta på gaupe er storviltjakt og varer fra og med 1. februar til og med 31. mars i år. Gaupe er definert som storvilt Under kvotejakt på gaupe gjelder alle regler som for annen jakt. Gaupe er definert som storvilt, og jegere må derfor avlegge skyteprøve for storviltjegere dersom du skal jakte gaupe med rifle. Det er også tillatt å jakte på gaupe med hagle. Må spørre grunneier Kvotejakta omfattes av grunneierens enerett til jakt og fangst, og jegere må derfor ha grunneiers tillatelse for å utøve kvotejakt. På statsgrunn innebærer dette at man må ha et gyldig jaktkort for enten småviltjakt eller storviltjakt. Felling eller forsøk på felling skal uten opphold meldes til fylkesmannen i Vest-Agder. Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for kontroll, merking, og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted. Bruk av gaupebås krever fylkesmannens godkjenning. Ved bruk av bås skal disse ses til morgen og kveld. Skrotter av felte dyr skal innleveres til vitenskapelige formål. Fylkesmannen benytter også anledning til å minne om at det.......... les resten på Avisen Agder

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20150121233805565

No trackback comments for this entry.
Gaupejakt | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.