En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:16 CET

bøndene frykter blodig sommer

Jegerlinks NyheterFoto: Remi Olsen, Andreas Diset, viltkamera De sjeldne bildene er tatt med viltkamera av Remi Olsen og Andreas Diset. Hannbjørnen forsyner seg av åten, ett elgkadaver i Saltdal i Nordland. Nå frykter bøndene en blodig beitesommer. For DN vil ikke gi fellingstillatelse for bjørnen som har slått seg til i Saltdal. - Byråkratiet jobber langsomt, konstaterer ordfører Finn Obert Bentsen. Både han og jordbrukssjef Marianne Hoff er svært bekymret på vegne av både beitedyr og bønder. -Jeg er også bekymret og jeg deler den bekymringen som bøndene har, sier ordføreren. Nå risikerer vi store og stygge tap til rovvilt igjen, sier han. Ettersom bamsen fremdeles holder seg i områder som er definert som beiteland, må bøndene regne med store tap når besetningen blir sluppet ut. Dette er en situasjon som vi slett ikke liker. Kommunen har for lenge siden søkt om å få felle bjørn på vårsnø. Søknaden er støttet og anbefalt av rovviltnemnda ved Tomas Norvoll. Kommunen har nå bedt om et møte med nemnda. Neppe felling Slik saken står nå regner ikke ordføreren i Saltdal at det blir gitt fellingstillatelse før helga. Han krever at både til Landbruksministeren og Miljøvernministeren gjør noe med den vanskelige situasjonen umiddelbart. For å unngå nye store tapstall på sau og rein.Bjørnen som har overvintret i Saltdal, har i flere dager forsynt seg av et elgkadaver på østre side av Storalmenningen. Ingen overraskelse. Ifølge Remi Olsen og Andreas Diset, som har plassert viltkameraet der, oppholder bamsen seg i umiddelbar nærhet av det halvråtne elgkadaveret. Verken Olsen eller Diset ble ikke så veldig overrasket over å få bamsen i linsa. -Vi visste at den var i området etter at hiet ble oppdaget. Vi tror den vil holde seg her lenge, tror de to bjørnejegerne. . Bjørnen er en voksen hannbjørn som DN har registrert i Saltdal i flere år. Ordføreren har lenge bedt om at det iverksettes tiltak. - Vi sitter med et klart inntrykk av at DN Les alt på ------AN.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20130509081929545

No trackback comments for this entry.
bøndene frykter blodig sommer | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.