En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
mandag, februar 18 2019 @ 10:15 CET

Vil overvåke bjørn og ulv over grensen

Jegerlinks Nyheterillustrasjonsfoto Bjørn og ulv bruker store arealer og krysser grensen mellom Norge og Sverige. Nå jobbes det for å få til felles overvåking av de store rovdyrene over landegrensene. Å kunne presentere kunnskap om bjørn og ulv sammen vil gi oss enda bedre oversikt over bestandene. Det er derfor satt i gang arbeidsgrupper som skal foreslå felles overvåkingsrutiner. Naturvårdsverket (NV) i Sverige og Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i felleskap satt ned to arbeidsgrupper, en som skal jobbe med overvåkning av bjørn og en som skal arbeide med ulv. Gruppene er satt sammen av feltfolk, reineiere og forskere som har erfaring fra overvåkningsarbeid i Norge og Sverige. - Å kunne se bestandene under ett, hvordan de endrer seg og hvordan enkeltindivid bruker store områder, vil gi både forvaltningen og publikum en større forståelse for økologien. Dette igjen gjør oss i stand til å ha en mer treffsikker og mindre konfliktfylt forvaltning, sier direktør Janne Sollie i DN. Ulike arter, ulike utfordringer Vi trenger spesifikke måter å overvåke de ulike rovviltartene på. Årsaken til det er både ulik biologi og ulik forvaltning av artene. - Hvordan vi skal overvåke bjørn i områder uten folk og veier er et eksempel på utfordringer arbeidsgruppene må ta tak i. En annen er hvordan vi skal overvåke den genetiske utviklinga i en svært sårbar ulvebestand, sier Magnus Kristoffersson i NV. Arbeidsgruppenes forslag skal være framtidsrettet og felles for Norge og Sverige. De skal foreslå hvilke instrukser og vurderingskriterier feltfolk skal benytte. Dette skal baseres på alt av tilgjengelig og relevant forskning og erfaringsmessig kunnskap om overvåkning, biologi og les alt på ---- Rovviltportalen

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20130419113816981

No trackback comments for this entry.
Vil overvåke bjørn og ulv over grensen | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.