En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
søndag, mars 24 2019 @ 11:40 CET

Grunn til å bekymre seg over villsvin i Norge!

Jegerlinks NyheterFoto: Gerhard Lachs/Code 20416/SCANPIX Den seinare tida har villsvin som er rekna som ein uønska framand art i Noreg (sjå faktaboks), stadig oftare blitt observert i landet. I byrjinga av februar vart det første villsvinet på 1000 år observert og skote på Aurskog, og i helga skaut eit jaktlag eit 80 kilo tungt villsvin på Eidsberg. - I forhold til norske stadeigne artar er det grunn til å bekymre seg over villsvinets inntog i Noreg, ifølgje professor Øystein Wiig ved Universitetet i Oslo. Wiig var med i ekspertgruppa for pattedyr i arbeidet med den nyaste "Svartelista", Artsdatabankens liste over framande artar i Noreg. Villsvinet kan bringe med seg sjukdommen trikinose som kan overførast til norske rovdyr som rev og gaupe, noko som igjen kan påverke deira overleving, seier Wiig. Potensial til spreiing langs kysten I den siste Svartelista er villsvinet oppført med svært høg risiko. - Grunnet til at villsvinet har fått så stor risikovurdering er at arten har potensial til å spreie seg til store delar av landet, fortel Wiig . - Villsvinet vil kunne spreie.....Les resten påNRK.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20130226191632188

No trackback comments for this entry.
Grunn til å bekymre seg over villsvin i Norge! | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.