En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
søndag, mars 24 2019 @ 11:42 CET

To ulver med fast tilhold i Agder-fylkene

Jegerlinks NyheterViltkamera /SNO FOTO: Illustrasjonsfoto Så langt i vinter er det påvist 40 til 44 ulver i Norge fordelt på åtte fylker sør i landet. Av disse er 34 til 37 ulver kun registrert på norsk side av riksgrensen. Det viser en fersk rapport som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten gir en foreløpig oversikt over funn av ulv i Norge i vinter. I Agderfylkene regner forskerne med at det er 1-2 ulver med en sosial status som tyder på at de kan ha slått seg til i Agder (som stasjonære/ fast tilhold). Men det er ingenting som tyder på at det er født noe ulvekull i Agder. Saueeiere i Kvinesdal og Hægebostad er noen av de som er hardest rammet av ulvebesøk i 2012. Flest i Hedmark Arten er registrert fra Sør-Trøndelag i nord til Agderfylkene i sør, og de aller fleste individene er påvist i Hedmark fylke. Av totalt 40 til 44 individer som er påvist i Norge er 33 til 35 påvist i Hedmark. - De resterende sju til ni ulvene er registrert i fylkene Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder fylker, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata. Petter Wabakken, som er prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Hedmark, vurderer det som svært sannsynlig at ulv også har fast tilhold innenfor minst to områder av Østfold fylke. - Det har kommet inn meldinger fra Rømskog og Halden, men flere av meldingene har kommet Les resten på ....avisenagder.no

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20121223092850904

No trackback comments for this entry.
To ulver med fast tilhold i Agder-fylkene | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.