En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
torsdag, januar 24 2019 @ 06:21 CET

Mattilsynet skal drøfte jakt med pil og bue

Jegerlinks NyheterFoto: ARKIVFOTO/VG Mattilsynet trekkes nå inn i arbeidet med å gjøre jakt med pil og bue til en lovlig jaktform i Norge. Først må det avklares om slik jakt er dyreetisk forsvarlig. Bakgrunnen er at Direktoratet for naturforvaltning (DN) tidligere har anbefalt å sette i gang et treårig prøveprosjekt der pil og bue benyttes som jaktvåpen. DN imøtekom dermed en søknad fra Norges Buejegerforbund, som hadde sikret seg støtte fra Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Organisasjonene argumenterte med at jakt med pil og bue internasjonalt er blitt «en godt etablert og sterkt voksende jaktform». Foreløpig nei Men Miljøverndepartementet satte en foreløpig stopper for DNs forslag om et prøveprosjekt. Dette skjedde med et brev i juni i år, der departementet krever nærmere undersøkelser, blant annet for å finne ut hvor lang tid det tar fra pila treffer til dyret dør, sammenlignet med tradisjonelle jaktvåpen. Miljøverndepartementet påpekte at dette er et vesentlig spørsmål som ikke lar seg besvare ved en forsøksordning. «Vitenskapelige forskningsinstitusjoner med kompetanse på dyrevelferd og Mattilsynet må involveres i planlegging og gjennomføring av et slikt prosjekt», skrev Miljøverndepartementet. Feltforsøk Nå har DN i et brev til Mattilsynet fulgt opp departementets krav. I første omgang vil DN diskutere et opplegg for å skaffe til........... Les alt på VG.NO

Trackback

Trackback URL for this entry: http://jegerlink.no/trackback.php?id=20121106081549299

No trackback comments for this entry.
Mattilsynet skal drøfte jakt med pil og bue | 0 kommentarer | Opprett Ny Konto
De følgende kommentarer eies av den som skrev dem. Dette nettstedet er ikke ansvarlig for innholdet.