En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
onsdag, august 24 2016 @ 09:39 CEST

Forum Emne Siste innlegg
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Tatt for ulovlig hjortejakt

Jegerlinks Nyheter illistrasjonsfoto Tatt for ulovlig hjortejakt – fikk jaktriflene beslaglagt To menn anmeldt i Flekkefjord etter å ha skutt hjort ulovlig i området mellom Flekkefjord og Åna-Sira. To personer er pågrepet for ulovlig jakt i Flekkefjord, melder Agder politidistrikt. Ifølge politiet er så langt to hjort funnet skutt. Dyrene var forsøkt gjemt under vegetasjonen, og jaktrifler og annet jaktutstyr er beslaglagt, opplyser politiet. De to mennene ble tatt med til avhør på Flekkefjord politistasjon. Begge er i midten av 50-årene, og er ifølge politiet hjemmehørende i Rogaland. – Personene sitter fortsatt i avhør på Flekkefjord politistasjon. Hva som har kommet frem i avhørene får vi komme tilbake til. Men det er gjort beslag av våpen og annet jaktutstyr – samt to hjort, sier politibetjent Ingve Flikka på Flekkefjord politistasjon. – Hvor skjedde den ulovlige jakten? – De ble pågrepet i skogen, i jaktterreng. Det skjedde.....les alt på....www.avisenagder.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Nok en syk elg funnet

Jegerlinks Nyheterarkivfoto Nok en syk elg funnet Fredag fikk Veterinærinstituttet inn en ny elg de mistenker kan ha dødd av sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD). Sykdommen er foreløpig ikke påvist, men prøvene fra den døde elgen testes fortsatt, melder NRK Trøndelag. Skulle prøvene være positive, vil det være det tredje tilfellet av den dødelige dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist i Norge på kort tid. Elgen ble funnet i Selbu, der det tidligere i mai ble funnet ei elgku som var smittet av sykdommen. Forskere frykter nå at dette bare er toppen av et isfjell. – Det er ofte slik når vi påviser en ny sykdom. Det kan være at vi ikke har klart å undersøke nok i forhold til å kunne oppdage denne sykdommen, uttalte avdelingsingeniør for helseovervåkning og beredskapsdirektør på Veterinærinstituttet Jorun Jarp. Den erfarne jegeren Jarle Fuglem, som fant den syke elgen fredag, sier han aldri har opplevd noe lignende. – Da jeg kom, lå den i myra. Jeg gikk en runde rundt den først og vinka litt til den, men den reagerte ikke. Etterpå nærma jeg meg bakfra og tak den på bakenden, men den reagerte ikke da heller, sier Fuglem. Sykdommen smitter ikke over til mennesker, men er smittsom mellom hjortedyr. Veterinærinstituttet vil, i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet, finne ut mer om forekomsten av---- les alt på ---.www.avisa.st
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Marius William (13) angrepet av en illsint tiur

Jegerlinks NyheterFoto: Linda Waal Søndagsturen på Heia bød på en helt spesiell opplevelse for naturinteresserte Marius William Waal Halvorsen (13) fra Ulefoss. Sammen med mamma Linda og onkel Geir ble han angrepet av en stor tiur som ikke var særlig glad for besøk, skriver Kanalen. - Jeg var litt småredd, for det var jo litt skremmende. Men det var veldig spennende og veldig gøy. Også er det tøft å få sånne bilder, da, sier 13-åringen til Dagbladet. - Once in a lifetime For mamma Linda Waal sørget for å få opptrinnet dokumentert for ettertida. - Det var en spesiell opplevelse som var veldig artig etterpå. Jeg tror ikke det er så mange som har hatt en tiur oppe på brystet. Dette er once in a lifetime, sier mora. Det var onkel Geir som først så tre tiurer. - Den ene, som var i en slags transe, kom raskt imot oss. Den var så rask at jeg snublet da jeg rygget bakover, og den hoppet så opp på meg. Den var forholdsvis rolig til å begynne med, men etter hvert ble den mer aggressiv og startet å bite. Det var litt skummelt og ikke like moro lenger. Til slutt måtte vi bare reise, for den store skogsfuglen hadde ingen planer om å gi seg, sier Marius William til Kanalen. 13-åringen syntes det var stor stas å fortelle om hendelsen til vennene sine og vise dem bilder og video. - Ja, det var skikkelig tøft å vise fram, sier gutten som anslår at den parringsklare og hormonhissige --- se alt på --.www.dagbladet.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Miljødirektoratet vil begrense rypejakten

Jegerlinks NyheterFoto. illustrasjonsfoto avisen agder Det er stadig færre ryper i Norge, og bestanden er fallende. Nå vil Miljødirektoratet innskrenke jaktsesongen for rype på vinteren. Dagens jakttid på ryper starter 10. september over hele landet og avsluttes i februar/mars. Miljødirektoratet anbefaler at jakttiden for lirype og fjellrype avsluttes allerede 23. desember, altså mer enn to måneder kortere jaktsesong enn i dag. Forslaget, som skal gjelde fra 2017 og i fem år fremover, sendes nå ut på høring. Bakgrunnen for den foreslåtte innskrenkingen er en nedgang i bestanden på mer enn 30 prosent i løpet av de tre siste rypegenerasjonene. I tillegg er det registrerte jaktuttaket mer enn halvert i løpet av det siste tiåret. Både lirype og fjellrype havnet i fjor i kategorien «nær truet» i Norsk rødliste for arter, som er Artsdatabankens liste over arter som har en risiko for å dø ut i landet. – Når begge arter kom inn på rødlista i 2015, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for Norge, med opptil 50 prosent av europeisk bestand, må jakttida vurderes grundig, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Både Statskog, Finnmarkseiendomen, Norges Fjellstyresamband, Norskog, Norges Skogeierforbund og Norges Jeger og Fiskeforbund har før høringen varslet motstand mot forslaget, skriver VG. Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene samarbeider med fylkeslagene av Norges jeger- og fiskerforbund, verneområdeforvaltningen i Setesdal Ryfylkeheiene landskapsvernområde og Statskog om å få på plass en bedre og mer kunnskapsbasert forvaltning av rypebestandene. En faggruppe som er satt sammen holdt et åpent rypeseminar med tittelen «Bedre forvaltning av---- les alt på....avisenagder.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Jaktretten forblir uendra

Jegerlinks Nyheterfoto Wikipedia Kommunereformen får ingen innvirkning på retten til småvilt- og villreinjakt, slår departementet fast. I et brev til de fire kommunene Øyer, Gausdal, Lilehammer og Ringebu, skriver avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, Torbjørn Lange følgende: - Når det gjelder konsekvensene av en kommunesammenslåing for retten til jakt i statsallmenninger, vil ikke en slik sammenslåing påvirke retten til villreinjakt eller småviltjakt. Det var 19. juni i år at de fire kommunene hadde avklaringsmøte med departementet om kommunereform og jakt på statsallmenninger. Svaret kom denne uka. Annerledes med storvilt Her gjør departementet klart at Kongelig resolusjon av 24. juli 1964 fremdeles vil gjelde - Det følger av denne at spørsmålet om hvem som skal anses som innenbygdsboende blir avgjort på grunnlag av kommunegrensene fra 1956, heter der videre i svarbrevet. Saken stiller seg derimot annerledes når det gjelder jakt på annet storvilt enn villrein: "Dersom det ved jakt eller felling av elg, hjort, rådyr, rovvilt og bever er nødvendig å regulere antall jegere, skal det etter forskrift 8. mars 2004 nr. 515 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning §3 påses at det er en rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og .---les alt på...www.dolen.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Sparkesykkel ble hodebry for hjorten

Jegerlinks NyheterFoto: ukjent Forrige uke fortalte BA om en hjort på Paradis som hadde fått et tau viklet inn i hornene. Naboer var bekymret for dyret, og nå har problemet virkelig hopet seg opp for den. Mandag morgen ble hjorten nemlig observert med en sparkesykkel hengende på hodet. – Nå har den virkelig rotet det til for seg selv, altså, sier Roar Lerøen til BA. Han får jevnlig dyret på besøk i hagen og har tatt bildene av den fortvilte bukken. – Han var helt febrilsk i morges og forsøkte desperat å få av sparkesykkelen, men den ser ut til å sitte godt fast, forklarer Lerøen. Lekestativer og dongeribukser BA kontaktet viltkontakt Rune Mikkelsen i forrige uke. Han forklarte at de jevnlig får meldinger om hjort med alt mulig i geviret, som lekestativ og dongeribukser. Da BA ringte igjen mandag sier Mikkelsen at de ønsker å sjekke opp i saken. – En sparkesykkel hørtes veldig slitsomt ut for den. Vi må se litt på hva vi kan gjøre her, sier han. Mandag ettermiddag var hjorten tilbake, fortsatt med sparkesykkelen hengende fast. Mandag ettermiddag var hjorten tilbake, fortsatt med sparkesykkelen hengende fast. Håper det skal løse ..... les resten på --www.ba.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Villsvin har i det stille etablert seg i Norge

Jegerlinks Nyheter Foto Wikapedia Sverige hadde 500 villsvin i 1987. I dag skyter de 100.000 i året. På et villsvinmøte i utkanten av Østfold sist onsdag var spørsmålet: Hvordan i all verden skal vi håndtere dette nye dyret? Nå fant organisasjonene Norskog og Nortømmer at det var på tide å diskutere hvordan skogeiere og lokalsamfunn skal forholde seg til dette dyret. Dermed tok de initiativet til møtet. Snart fylles salen opp av godt voksne menn - og en kvinne. Det ser ut til at villsvin har kommet for å bli i Norge. Det kan skape glede hos noen - fortvilelse hos andre, slik viltforvalteren Kristian Norgaard Berglund beskrev det: – Det ser ut som fyllekjøring med plog, der villsvin har herjet i skog eller åker. Så det er ikke bare moro. Men det er fantastisk vilt! sa foredragsholderen. Det første kan skogeier Ole Sven Iglerød fra Iglerød en halv mil unna, underskrive på. – På hogstfeltet mitt gravde de seg like etter jul ned til granrøttene. En gravemaskin har ikke så stor kapasitet! Trærne overlever, men det blir råte i grana. Da får du ikke solgt tømmeret til sagtømmer, men til celluloseproduksjon. Og prisen går ned fra 450 kr kubikken til 250! utbrøt han fra salen. – Du kan selge jaktrettigheter, men hver grunneier bør sette seg ned og regne hva de.......Les på ---abcnyheter.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Hudsår på elg vekker bekymring

Jegerlinks NyheterElg med hudsår. Foto: Erik Ågren/ SVA.​​ Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Sverige er bekymra etter et hundretalls rapporter fra elgjegere i Sør-Sverige om elg med store hudsår. Også i Norge ønsker veterinærmyndighetene tips dersom elgjegerne støter på noe liknende.SVA skal ha mottatt rundt 100 rapporter fra svenske jegere som har oppdaga syke elgokser under årets jakt. Det er sendt inn hudprøver fra 40 dyr og noen hele dyreskrotter til nærmere analyse, men foreløpig er veterinærmyndighetene svar skyldig. Flere av dyrene skal dessuten ha mista geviret idet de ble felt eller under slaktinga etterpå. - Hudsårene er funnet hos elgokser i Göteland og Svealand (Sør-Sverige). Vi advarer jegerne mot å bruke kjøttet, da dyrene er i så dårlig forfatning at kjøttet ikke egner seg som menneskeføde. Så langt er det likevel ingenting som tyder på at sykdommen smitter fra elg til mennesker eller husdyr, opplyser SVA ifølge Aftenposten. Forskerne spør seg om sårene kan skyldes at dyrene har fått kraftig, kronisk kløe og skrubba seg slik at det oppstår sår. Da kan bakterier skape .....Les resten på.....www.njff.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Elg på frokostjakt

Jegerlinks Nyheter Foto: Rainer Kammerlochner Her er morgenbesøket du kan forvente deg og du bor i Risøyhamn. Tre elger har ruslet rundt husene der på jakt etter frokost. Rainer Kammerlochner ble grytidlig mandag morgen oppmerksomme på de tre elgene utenfor huset til naboen, og var raskt ute med kameraet. Rainer forteller til vol.no som først omtalte saken, at han bor på andre siden av veien der han så elgene ruslet rundt på morgenkvisten. De kikket inn vinduer, og da den ene stilte seg opp foran inngangsdøen, var Rainer, som er fotograf av yrke, raskt opp med kameraet. Han gikk tett innpå de tre dyrene. - Jeg har jo opplevd elger som temmelig sky i overfor mennesker, men dette gjaldt ikke disse. De gjorde ikke så mye ut av at jeg skulle ta bilde. De stilte seg opp og så på meg, jeg kunne faktisk snakke til dem, forteller fotografen, og legger til at elgene syntes mest opptatt av å skaffe seg frokost. De spiste av----------Les resten på ....VG.NO
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Lot jakthunder jage bjørnebinne med to unger

Jegerlinks Nyheter Statens naturoppsyn (SNO) mener en mann fra Hedmark slapp jakthundene løs for å jage en bjørnebinne med to unger. Nå er han siktet for brudd på naturmangfoldsloven. Ut fra sporene mener SNO at jagingen hadde til hensikt å trene jakthunder, og dermed er brudd på naturmangfoldsloven. Loven forbyr nemlig unødig jaging av vilt. – Binna som er jaget fødte to unger i fjor, og våre mannskaper hadde fulgt henne utover våren for å følge med når hun kom ut av hiet. Etter at bjørnene gikk ut av hiet, fikk vi tips om at en navngitt person skulle ha drevet med trening av jakthunder i området. Dette gjorde at vi dro ut i området for å gjennomføre nye sporinger, forteller Lars Bendik Austmo, seksjonsleder for rovvilt i Statens naturoppsyn. SNO startet å spore der bjørnefamilien krysset en vei fire kilometer fra hiet. Detaljert sporing viser at hundene hadde hengt på hele tiden, i drøyt fem kilometer. Alt tyder på at jaget startet tidligere, og at det fortsatte også etter at SNOs personale avsluttet sporingen.

Spor som viser at hunder har jaget en binne og to unger. Jagingen skjedde i området ved Osensjøen i Hedmark.

Spor som viser at hunder har jaget en binne og to unger. Jagingen skjedde i området ved Osensjøen i Hedmark. Foto: Statens naturoppsyn Denne jagingen skjedde i slutten av mars, altså før den generelle les alt på-----VG:NO
First | Forrige | 1 234567| Neste | Last