En side for jegere

Velkommen til Jegerlink.no
søndag, mars 24 2019 @ 11:38 CET

Forum Emne Siste innlegg
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Jegerlink.no

Jegerlinks Nyheter Jegerlink.no er til salgs Gi bud til webmaster på mail wickst@live.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Rovviltnemdene har nå talt: Fredag vedtok de at 47 norsk ulver skal skytes i høst og vinter.

Jegerlinks Nyheter Rovviltnemdene har nå talt: Fredag vedtok de at 47 norsk ulver skal skytes i høst og vinter. I løpet av høsten og vinteren må 47 av de helnorske ulvene bøte med livet. Det har rovviltnemdene nå vedtatt. 24 av disse ulvene lever i den stortings-vedtatte ulvesonen. Hvis du trodde rovdyrbråket var over med siste rovdyrforlik i Stortinget, må du tro om igjen: Det lever i dag mellom 65 og 68 ulver i Norge. I tillegg er 25 ulver tidvis innom Norge i grensetraktene mot Sverige.I tillegg kommer lisensjakt rundt i landet ellers.Årsaken til den planlagte masseskytingen er at for mange av ulvene våre får valper, og at mange ulver har gitt blaffen i stortingsvedtaket om hvor de får lov å bo. Stortinget har vedtatt at det kun skal være ulv i ulvesonen – et belte langs svenskegrensen fra Østfold i sør, via litt av Oslo og Akershus, til nord i Hedmark. Stortinget har ikke vedtatt hvor mange ulver vi skal ha, men at det skal være maksimalt 4–6 ynglinger i Norge, og at tre valpekull skal være helnorske. Miljødirektoratet skriver nå: «I følge en bestandsstatusrapport fra Rovdata 1. juni 2016 har det i løpet av vinteren 2015/2016 blitt. ---------Les resten på ---- aftenposten.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Sauer og lam drept av ulv

Jegerlinks NyheterFOTO: Illustrasjonsfoto Fylkesmannen har gitt det interkommunale skadefellingslaget i Vest-Agder tillatelse til felling av én ulv i deler av fylket etter at sauer er drept i Kvinesdal. Statens naturoppsyn (SNO) har sannsynliggjort at ulv har skadet/drept fem sau og lam i Kvinesdal kommune. Fylkesmannen ser ikke at det foreligger annen tilfredsstillende løsning enn felling av ulven. Fylkesmannen gir derfor tillatelse til felling av én ulv i Vest-Agder fylke bortsett fra kommunene Kristiansand, Vennesla, Søgne og Songdalen. Fellingstillatelsen gjelder fra og med 2. september til og med 16. september 2016. Meld fra til rovviltkontaktene til Statens naturoppsyn dersom du finner skadde eller drepte husdyr, eller gjør observasjoner av mulig ulv eller spor etter ulv, oppfordrer fylkesmannen. Fire døde sauer og lam og et skadet lam på----les alt på----avisenagder.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Rype-bedring?

Jegerlinks Nyheter Rypejakta sparkes i gang om kort tid. Fjellstyrene har gjennomført sine takseringer og kan nå oppsummere sine takseringsresultatene basert på årets august-takseringer fra statsallmenningene i Sør-Norge.Generelt er det en bedring fra i 2015, som var et år med generelt lite fugl. Enkelte fjellstyrer sliter likevel med lave bestander», sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband. 25 fjellstyrer har nå taksert deler av sine rypeterreng og tallene er analysert via Hønsefuglportalen, et nyttig verktøy for dagens småviltforvaltere. Flere hundre jegere og fuglehunder ha bidratt i arbeidet med å finne ut hvor mye det kan jaktes kommende år, en stor dugnad til glede for alle landets jegere. Dagens jakttid på ryper starter 10. september over hele landet og avsluttes i februar/mars. Miljødirektoratet anbefaler at jakttiden for lirype og fjellrype avsluttes allerede 23. desember, altså mer enn to måneder kortere jaktsesong enn i dag. Forslaget, som skal gjelde fra 2017 og i fem år fremover, ble sendt ut på høring tidligere i år. Bakgrunnen for den foreslåtte innskrenkingen er en nedgang i bestanden på mer enn 30 prosent i løpet av de tre siste rypegenerasjonene. I tillegg er det registrerte jaktuttaket mer enn halvert i løpet av det siste tiåret. Både lirype og fjellrype havnet i fjor i kategorien «nær truet» i Norsk rødliste for arter, som er Artsdatabankens liste over arter som har en risiko for å dø ut i landet. – Når begge arter kom inn på rødlista i 2015, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for Norge, med opptil 50 prosent av europeisk bestand, må jakttida vurderes----- les resten på---avisenagder.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Tatt for ulovlig hjortejakt

Jegerlinks Nyheter illistrasjonsfoto Tatt for ulovlig hjortejakt – fikk jaktriflene beslaglagt To menn anmeldt i Flekkefjord etter å ha skutt hjort ulovlig i området mellom Flekkefjord og Åna-Sira. To personer er pågrepet for ulovlig jakt i Flekkefjord, melder Agder politidistrikt. Ifølge politiet er så langt to hjort funnet skutt. Dyrene var forsøkt gjemt under vegetasjonen, og jaktrifler og annet jaktutstyr er beslaglagt, opplyser politiet. De to mennene ble tatt med til avhør på Flekkefjord politistasjon. Begge er i midten av 50-årene, og er ifølge politiet hjemmehørende i Rogaland. – Personene sitter fortsatt i avhør på Flekkefjord politistasjon. Hva som har kommet frem i avhørene får vi komme tilbake til. Men det er gjort beslag av våpen og annet jaktutstyr – samt to hjort, sier politibetjent Ingve Flikka på Flekkefjord politistasjon. – Hvor skjedde den ulovlige jakten? – De ble pågrepet i skogen, i jaktterreng. Det skjedde.....les alt på....www.avisenagder.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Nok en syk elg funnet

Jegerlinks Nyheterarkivfoto Nok en syk elg funnet Fredag fikk Veterinærinstituttet inn en ny elg de mistenker kan ha dødd av sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD). Sykdommen er foreløpig ikke påvist, men prøvene fra den døde elgen testes fortsatt, melder NRK Trøndelag. Skulle prøvene være positive, vil det være det tredje tilfellet av den dødelige dyresykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist i Norge på kort tid. Elgen ble funnet i Selbu, der det tidligere i mai ble funnet ei elgku som var smittet av sykdommen. Forskere frykter nå at dette bare er toppen av et isfjell. – Det er ofte slik når vi påviser en ny sykdom. Det kan være at vi ikke har klart å undersøke nok i forhold til å kunne oppdage denne sykdommen, uttalte avdelingsingeniør for helseovervåkning og beredskapsdirektør på Veterinærinstituttet Jorun Jarp. Den erfarne jegeren Jarle Fuglem, som fant den syke elgen fredag, sier han aldri har opplevd noe lignende. – Da jeg kom, lå den i myra. Jeg gikk en runde rundt den først og vinka litt til den, men den reagerte ikke. Etterpå nærma jeg meg bakfra og tak den på bakenden, men den reagerte ikke da heller, sier Fuglem. Sykdommen smitter ikke over til mennesker, men er smittsom mellom hjortedyr. Veterinærinstituttet vil, i samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet, finne ut mer om forekomsten av---- les alt på ---.www.avisa.st
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Marius William (13) angrepet av en illsint tiur

Jegerlinks NyheterFoto: Linda Waal Søndagsturen på Heia bød på en helt spesiell opplevelse for naturinteresserte Marius William Waal Halvorsen (13) fra Ulefoss. Sammen med mamma Linda og onkel Geir ble han angrepet av en stor tiur som ikke var særlig glad for besøk, skriver Kanalen. - Jeg var litt småredd, for det var jo litt skremmende. Men det var veldig spennende og veldig gøy. Også er det tøft å få sånne bilder, da, sier 13-åringen til Dagbladet. - Once in a lifetime For mamma Linda Waal sørget for å få opptrinnet dokumentert for ettertida. - Det var en spesiell opplevelse som var veldig artig etterpå. Jeg tror ikke det er så mange som har hatt en tiur oppe på brystet. Dette er once in a lifetime, sier mora. Det var onkel Geir som først så tre tiurer. - Den ene, som var i en slags transe, kom raskt imot oss. Den var så rask at jeg snublet da jeg rygget bakover, og den hoppet så opp på meg. Den var forholdsvis rolig til å begynne med, men etter hvert ble den mer aggressiv og startet å bite. Det var litt skummelt og ikke like moro lenger. Til slutt måtte vi bare reise, for den store skogsfuglen hadde ingen planer om å gi seg, sier Marius William til Kanalen. 13-åringen syntes det var stor stas å fortelle om hendelsen til vennene sine og vise dem bilder og video. - Ja, det var skikkelig tøft å vise fram, sier gutten som anslår at den parringsklare og hormonhissige --- se alt på --.www.dagbladet.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Miljødirektoratet vil begrense rypejakten

Jegerlinks NyheterFoto. illustrasjonsfoto avisen agder Det er stadig færre ryper i Norge, og bestanden er fallende. Nå vil Miljødirektoratet innskrenke jaktsesongen for rype på vinteren. Dagens jakttid på ryper starter 10. september over hele landet og avsluttes i februar/mars. Miljødirektoratet anbefaler at jakttiden for lirype og fjellrype avsluttes allerede 23. desember, altså mer enn to måneder kortere jaktsesong enn i dag. Forslaget, som skal gjelde fra 2017 og i fem år fremover, sendes nå ut på høring. Bakgrunnen for den foreslåtte innskrenkingen er en nedgang i bestanden på mer enn 30 prosent i løpet av de tre siste rypegenerasjonene. I tillegg er det registrerte jaktuttaket mer enn halvert i løpet av det siste tiåret. Både lirype og fjellrype havnet i fjor i kategorien «nær truet» i Norsk rødliste for arter, som er Artsdatabankens liste over arter som har en risiko for å dø ut i landet. – Når begge arter kom inn på rødlista i 2015, og fjellrype i tillegg er en ansvarsart for Norge, med opptil 50 prosent av europeisk bestand, må jakttida vurderes grundig, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Både Statskog, Finnmarkseiendomen, Norges Fjellstyresamband, Norskog, Norges Skogeierforbund og Norges Jeger og Fiskeforbund har før høringen varslet motstand mot forslaget, skriver VG. Fylkeskommunene og fylkesmennene i Agderfylkene samarbeider med fylkeslagene av Norges jeger- og fiskerforbund, verneområdeforvaltningen i Setesdal Ryfylkeheiene landskapsvernområde og Statskog om å få på plass en bedre og mer kunnskapsbasert forvaltning av rypebestandene. En faggruppe som er satt sammen holdt et åpent rypeseminar med tittelen «Bedre forvaltning av---- les alt på....avisenagder.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Jaktretten forblir uendra

Jegerlinks Nyheterfoto Wikipedia Kommunereformen får ingen innvirkning på retten til småvilt- og villreinjakt, slår departementet fast. I et brev til de fire kommunene Øyer, Gausdal, Lilehammer og Ringebu, skriver avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet, Torbjørn Lange følgende: - Når det gjelder konsekvensene av en kommunesammenslåing for retten til jakt i statsallmenninger, vil ikke en slik sammenslåing påvirke retten til villreinjakt eller småviltjakt. Det var 19. juni i år at de fire kommunene hadde avklaringsmøte med departementet om kommunereform og jakt på statsallmenninger. Svaret kom denne uka. Annerledes med storvilt Her gjør departementet klart at Kongelig resolusjon av 24. juli 1964 fremdeles vil gjelde - Det følger av denne at spørsmålet om hvem som skal anses som innenbygdsboende blir avgjort på grunnlag av kommunegrensene fra 1956, heter der videre i svarbrevet. Saken stiller seg derimot annerledes når det gjelder jakt på annet storvilt enn villrein: "Dersom det ved jakt eller felling av elg, hjort, rådyr, rovvilt og bever er nødvendig å regulere antall jegere, skal det etter forskrift 8. mars 2004 nr. 515 om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning §3 påses at det er en rimelig fordeling mellom innenbygdsboende og .---les alt på...www.dolen.no
Email Artikkelen Til en Venn Utskriftsvennlig Versjon

Sparkesykkel ble hodebry for hjorten

Jegerlinks NyheterFoto: ukjent Forrige uke fortalte BA om en hjort på Paradis som hadde fått et tau viklet inn i hornene. Naboer var bekymret for dyret, og nå har problemet virkelig hopet seg opp for den. Mandag morgen ble hjorten nemlig observert med en sparkesykkel hengende på hodet. – Nå har den virkelig rotet det til for seg selv, altså, sier Roar Lerøen til BA. Han får jevnlig dyret på besøk i hagen og har tatt bildene av den fortvilte bukken. – Han var helt febrilsk i morges og forsøkte desperat å få av sparkesykkelen, men den ser ut til å sitte godt fast, forklarer Lerøen. Lekestativer og dongeribukser BA kontaktet viltkontakt Rune Mikkelsen i forrige uke. Han forklarte at de jevnlig får meldinger om hjort med alt mulig i geviret, som lekestativ og dongeribukser. Da BA ringte igjen mandag sier Mikkelsen at de ønsker å sjekke opp i saken. – En sparkesykkel hørtes veldig slitsomt ut for den. Vi må se litt på hva vi kan gjøre her, sier han. Mandag ettermiddag var hjorten tilbake, fortsatt med sparkesykkelen hengende fast. Mandag ettermiddag var hjorten tilbake, fortsatt med sparkesykkelen hengende fast. Håper det skal løse ..... les resten på --www.ba.no
First | Forrige | 1 234567| Neste | Last